dr. Marjeta Logar Čuček, pred.

Logar Čuček Marjeta Email: marjetalogar@gmail.com
Govorilne ure: Po predhodnem dogovoru po elektronski pošti.

Kratek življenjepis

Diplomirala na Visoki šoli za zdravstvo v Ljubljani  in si pridobila naziv diplomirana medicinska sestra. Znanstveni magisterij je zaključila na Fakulteti za management v Kopru. Magistrirala je s temo Dejavniki stresa na delovnem mestu in njihov vpliv na zdravstveni absentizem. Doktorski študij Biomedicine je zaključila na Medicinski fakulteti v Ljubljani. Doktorirala je s temo Vpliv zdravstveno – vzgojne intervencije na osveščenost Rominj o reproduktivnem zdravju.  Poklicno pot je pričela na Univerzitetnem kliničnem centru v Ljubljani, kjer je zaposlena še danes na delovnem mestu glavne medicinske sestre Kliničnega oddelka za maksilofacialno in oralno kirurgijo. Področje strokovnega dela obsega kirurško zdravstveno nego, s poudarkom na maksilofacialni in oralni kirurgiji, raziskovalnih projektih,  aktivni  udeležbi na svetovnih kongresih z ginekološkega področja in promociji javnega zdravja, splošnega managementa ter managementa v zdravstvu. Poleg tega je aktivna na Zbornici zdravstvene in babiške nege.

Na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin sodeluje pri predmetu Zdravstvena nega kirurškega pacienta , zdravstvena nega v intenzivni terapiji, anesteziologiji in reanimatologiji


Bibliografija/COBISS