Darko Loncnar, dip. zn., mag. zdr.-soc. manag., pred.

Loncnar Darko Email: darko.loncnar@dom-drjankabenedika.si
Govorilne ure: Torek

Kratek življenjepis

Darko Loncnar, dipl. zn., mag. zdr.- soc. manag., je leta 2006 zaključil študij zdravstvene nege Visoki šoli za zdravstvo Univerze v Ljubljani, leta 2016 pa magisterski študij managementa v zdravstvu in socialnem varstvu na Fakulteti za organizacijske vede Kranj. Od leta 2006 je zaposlen v Psihiatrični bolnišnici Begunje, zadnjih 5 let kot strokovni vodja moškega oddelka pod posebnim nadzorom. Je namestnik pomočnika direktorja za zdravstveno nego in oskrbo ter namestnik koordinatorice za razporejanje kadrov v zdravstveni negi. Je predsednik strokovne sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v psihiatriji Slovenije, sodeluje v različnih delovnih skupinah Zbornice – Zveze ter tudi ministrstvih. Konec leta 2017 se je habilitiral v naziv predavatelja za področje zdravstvene nege – duševno zdravje.

Na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin kot soizvajalec sodeluje pri predmetu Zdravstvena nega in duševno zdravje. Kot predavatelj je tudi habilitiran na Fakulteti za zdravstvene vede v Mariboru za področje Zdravstvena nega na področju gerontopsihiatrije.


Bibliografija/COBISS