doc. dr. Mercedes Lovrečič

Email: prim.doc.dr.lovrecic@gmail.com
Govorilne ure: Po dogovoru.

Kratek življenjepis

Prim. doc. dr. Mercedes Lovrečič je po izobrazbi doktorica medicine in specialistka psihiatrije, ki je zaključila magisterij medicinskih znanosti in doktorat medicinskih znanosti na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer je tudi habilitirana kot docentka za področje psihiatrije. Poleg kliničnega dela se ukvarja z znanstvenoraziskovalnim in pedagoškim delom. Od leta 1996 deluje na področju psihiatrije in na področju javnega zdravja in je vpeta tako v nacionalni kot mednarodni nivo. Ima praktične izkušnje z vodstvenimi delovnimi nalogami v zdravstvu na primarnem in terciarnem nivoju zdravstvenega sistema. Sodeluje v domačih in mednarodnih organizacijah (npr. članica Upravnega odbora Sekcije za preventivno medicino pri Slovenskem zdravniškem društvu, Board of directors European Opiate Addiction Treatment Association- EUROPAD). Sodeluje tudi s Svetovno zdravstveno organizacijo. Uredniško sodeluje pri revijah npr. Frontiers in Psychiatry, Heroin Addiction and Related Clinical Problems, Frontiers in Public Health. Deluje kot recenzentka pri najuglednejših mednarodnih revijah s faktorjem vpliva Frontiers in Psychiatry, Frontiers in Pharmacology, Frontiers in Psychology, International Journal of Environmental Research and Public Health, Brain Sciences, SAGE Open Medicine, Substance Use & Misuse, BioMed Research International, Molecules, z recenzijami pomaga domačim revijam Zdravstveno varstvo (Slovenian Journal of Public Health) in Zdravniški vestnik (Slovenian Medical Journal). Je avtorica in soavtorica številnih znanstvenih in strokovnih prispevkov, priročnikov, učbenikov, smernic, priporočil, drugih monografij, izdanih doma in v tujini za strokovnjake, ki delujejo na področju duševnega in javnega zdravja. Aktivno se je udeležila številnih strokovnih srečanj doma in v tujini. V bibliografskem sistemu Cobiss ima zavedenih več kot 790 bibliografskih enot. Je prejemnica uglednih mednarodnih nagrad (2002 ji je EUROPAD v Oslu- Norveška podelil “Chimera Award”, 2009 ji je American Association for the Treatment of Opioid Dependence v New Yorku - ZDA podelila Nyswander-Dole “Marie” Award. Leta 2017 ji je Ministrstvo za zdravje podelilo naziv primarij. Zaposlena je na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) in v Zdravstvenem domu Izola. Na NIJZ je kot predstojnica Informacijske enote za prepovedane droge in National Focal Point, med drugim vodila in koordinirala implementacijo nacionalnega informacijskega sistema za prepovedane droge preko evropske mreže nacionalnih kontaktnih točk (European information network on drugs and drug addiction - Reitox) in sodelovala z European Monitoring Center for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA), kjer je bila tudi predstavnica v Management Board. V okviru predsedstva Slovenije Svetu Evropske Unije je predsedovala Horizontalni delovni skupini za droge v Bruslju.

Na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin je visokošolska učiteljica in nosilka predmetov na študijskem programu druge stopnje Zdravstvena nega pri predmetu Duševno zdravje, programu tretje stopnje Zdravstvene vede pri predmetu Družba in duševno zdravje ter pri predmetu Znanstveni vidiki javnega zdravja in promocije zdravja na doktorskem študiju Zdravstvene vede.


Bibliografija/COBISS