izr. prof. dr. Mirna Macur

Macur Mirna Email: mmacur@fzab.si
Telefon: +386 4 5869 379
Govorilne ure: Po predhodnem dogovoru po elektronski pošti.

Nosilec predmetov na I. stopnji

Uvod v raziskovanje v zdravstveni negi (izvajalka)
Raziskovanje in na dokazih podprta zdravstvena nega s pripravo na diplomsko delo (izvajalka)
Raziskovanje in na dokazih podprta fizioterapija s pripravo na diplomsko delo (izvajalka)

 

Kratek življenjepis

Mirna Macur je po izobrazbi doktorica sociologije; na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani  je zagovarjala doktorsko nalogo z naslovom “Vpliv privatizacije na kakovost zdravstvenih storitev – evalvacija z vidika uporabnika”. Pridobila je metodološko habilitacijo in poučevala metodološke predmete najprej na Fakulteti za družbene vede Univerze v  Ljubljani, nato na Fakulteti za Management Univerze na Primorskem, na Fakulteti za informacijske študije v Novem mestu, predvsem pa na Fakulteti za uporabne družbene študije (FUDŠ) v Novi Gorici, kjer je bila 6 let zaposlena kot visokošolska učiteljica in prodekanja za študijske in študentske zadeve. Na FUDŠ je poučevala statistiko, družboslovno raziskovalno metodologijo, evalvacijske metode, raziskovalni praktikum, metode kvantitativne analize in magistrski raziskovalni seminar. Na FZAB v šolskem letu 2022/23 poučuje metodološke predmete.

Njeno raziskovalno delo v veliki meri vključuje probleme zdravja in zdravstva, še posebno v času njene zaposlitve na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (2014–2017). Njeni raziskovalni interesi vključujejo metodološke izzive pri merjenju mnenj pacientov in nekemične zasvojenosti (igre na srečo, problematična raba interneta, zasvojenost z računalniškimi igrami).
 
Na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin sodeluje pri izvedbi  predmetov: Uvod v raziskovanje v zdravstveni negi, Raziskovanje in na dokazih podprta zdravstvena nega s pripravo na diplomsko delo in Raziskovanje in na dokazih podprta fizioterapija s pripravo na diplomsko delo. Sodeluje tudi pri študijskem programu za izpopolnjevanje Mentorstvo v kliničnem okolju.
 


Bibliografija/COBISS