Nada Macura Višić, dipl. m. s., uč. vešč.

Macura Višić Nada Email: nada.macura@sb-je.si
Govorilne ure: Po 15.30 uri / individualno - po dogovoru

Kratek življenjepis

Nada Macura Višić se je zaposlila v Splošni bolnišnice Jesenice leta 1995 na interni oddelek kot tehnik zdravstvene nege. Leta 2008 je na Zdravstveni fakulteti v Ljubljani diplomirala in pridobila naziv diplomirana medicinska sestra. Januarja leta 2011 je postala glavna medicinska sestra Enote za nujno medicinsko pomoč, julija istega leta pa glavna medicinska sestra urgentnega centra, specialistične ambulante dejavnosti in enote za naročanje. Jer mentorica dijakom in študentom ter novo zaposlenim. Odgovorna je za organizacijo in vodenje izobraževanj temeljnih postopkov oživljanja otrok in odraslih za zaposlene. Prav tako je članica skupine za izvajanje notranjih nadzorov s področja kakovosti. Od 2013 je aktivna članica Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v urgenci, od leta 2019 je predsednica.  Je vodja tečajev Advanced Trauma Care for Nurses (ATCN) v Sloveniji in aktivno sodeluje s svetovnim združenjem ATCN ter Society of Trauma Nurses (STN) v Združenih državah Amerike.


Curriculum Vitae

Nada Macura Višić joined the Jesenice General Hospital in 1995 as a nurse assistant in department of internal medicine. In 2008 she graduated from the Faculty of Medicine in Ljubljana and obtained the title of registered nurse. In January 2011, she became the head nurse of the Emergency Medical Service Unit, and in July of the same year, she became the head nurse of the emergency center. She is a clinical mentor to high school, college students and new employees. She is responsible for organizing and conducting basic child and adult resuscitation training for employees. She is also a member of the group for the implementation of internal quality controls. Since 2013 she has been an active member of the Section of Nurses and Medical Technicians in the Emergency Department, and since 2019 she has been the President. She is the National director of the Advanced Trauma Care for Nurses (ATCN) courses in Slovenia and actively cooperates with the ATCN World Association and the Society of Trauma Nurses (STN) in the United States.


Bibliografija/COBISS