Adrijana Marc, dipl. fiziot., strok. sod.

Marc Adrijana Email: adrijana.marc@kclj.si
Govorilne ure: Po dogovoru.

Kratek življenjepis

Adrijana Marc je diplomirana fizioterapevtka in je diplomirala na Visoki šoli za zdravstvo v Ljubljani leta 2001. Izobraževanje je nadaljevala na Fakulteti za organizacijske vede v Kranju na smeri kadrovski manegment. Poklicno pot je pričela leta 2002 kot fizioterapevtka v UKC Ljubljana na Centru za medicinsko rahabilitacijo, kjer se je ukvarjala predvsem z rehabilitacijo travmatoloških pacientov. Od leta 2010 bila je vodja rehabilitacijskega ambulantnega tima. Leta 2009 je bila na Visoki šoli za zdravstvo Univerze Ljubljana izvoljena v naziv strokovna sodelavka za področje fizioterapija. V začetku leta 2019 je prevzela vodenje fizioterapevtov in delovnih terapevtov na Inštitutu za medicinsko rehabilitacijo UKC Ljubljana.

Svojemu znanju je dodala znanja iz različnih strokovnih področij: vodenje tima, organizacije dela, komunikacije in ima dodatna strokovna znanja iz različnih tehnik fizioterapije (Manualna sklepna mobilizacija, Mulligan, Kineziotaping, Trigger točke, Manipulacija fascije po metodi Steco idr.). Od leta 2003 je tudi inštruktor pilatesa., ki ga tudi redno poučuje.
 


Curriculum Vitae

Adrijana Marc is a  physiotherapist graduated from the College of Health in Ljubljana in 2001. She continued her education at the Faculty of Organizational Sciences in Kranj in the field of personnel management. She began her career in 2002 as a physiotherapist at the University Medical Center Ljubljana at the Center for Medical Rehabilitation, where she mainly treat injured patients. Since 2010, she has been the head of the rehabilitation outpatient team. In 2009, she was elected as associate in the field of physiotherapy at the Faculty of Health Science of the University of Ljubljana. At the beginning of 2019, she took over the management of physiotherapists and occupational therapists at the Institute for Medical Rehabilitation at the University Medical Center Ljubljana.

She added knowledge from various professional fields: team management, work organization, communication and has additional expertise from various physiotherapy techniques (Manual joint mobilization, Mulligan, Kinesiotaping, Trigger points, Fascia manipulation according to the Steco method, etc.). Since 2003, he has also been a Pilates instructor, which she also teaches regularly.
 


Bibliografija/COBISS