mag. Peter Markič, viš. pred.

Markič Peter Email: markic.5r@gmail.com
Govorilne ure: 30 minut pred začetkom vaj.

Nosilec predmetov na I. stopnji

Psihologija in komunikacija v zdravstvu in zdravstveni negi (sonosilec)
Psihologija in komunikacija v zdrastvu (sonosilec)

Kratek življenjepis

Mag. Peter Markič je po osnovni izobrazbi je univerzitetni diplomirani psiholog. Leta 1997 je zaključil magistrski študij Komunikologije - smer tržno komuniciranje na Fakulteti za družbene vede in postal magister komunikologije. Šest let je bil zaposlen kot referent v kadrovski službi v Industriji bombažnih izdelkov Kranj. Trinajst let je predaval predmeta Psihologija in  Psihologijo prodaje in Komunikacijo pri trgovanju na različni srednjih šolah v Kranju. Med leti 1998 in 2011 je na Višji strokovni šoli za gostinstvo in turizem na Bledu predaval predmete Poslovno sporazumevanje in vodenje in Osebna komunikacija z gosti ter Poslovno komuniciranje v programu Računovodja. Za te predmete je napisal tudi učbenike. Od leta 2011 je zaposlen na Šoli za ravnatelje, kjer predava Teorije organizacij in vodenje ter vodi delavnice s področja kakovosti. Predava tudi na Visoki šoli za hotelirstvo in turizem Bled. Kot predavatelj je vodil številne seminarje in delavnice s področja psihologije prodaje, poslovnih pogajanja, vodenja in komunikacije za različna podjetja in ustanove. Je tudi soavtor knjige »Poslovna pogajanja«. Je član republiške enote za psihološko pomoč udeležencem množičnih nesreč. Na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin sodeluje kot visokošolski učitelj pri predmetu Psihologija in komunikacija v zdravstvu in zdravstveni negi na programu Zdravstvena nega in pri predmetu Psihologija in komunikacija v zdravstvu na programu Fizioterapija.


Bibliografija/COBISS