doc. dr. Tomislav Mirković

Mirković Tomislav Email: tommirkovic63@gmail.com

Nosilec predmetov na I. stopnji

Anesteziologija in oživljanje (sonosilec)

Kratek življenjepis

Dr. Tomislav Mirković se je rodil 27. 3. 1963 v Ljubljani. Otroška leta je preživel v Tolminu, kjer je tudi končal osnovno šolo in gimnazijo. Po odsluženem vojaškem roku je oktobra leta 1982 začel s študijem splošne medicine na Medicinski fakulteti v Ljubljani in 22. decembra 1988 diplomiral s povprečno oceno 8,16. Med študijem je skupaj s kolegom prejel Prešernovo nagrado za študente za raziskovalno delo »Regulacija ventilacije pri bolnikih z bronhialno astmo« pod mentorstvom prof. dr. Jurija Šorlija.

Po končanem obveznem pripravništvu je delal devet mesecev kot splošni zdravnik v VMC v Šentvidu. Oktobra leta 1990 pa je začel s specializacijo iz anesteziologije in reanimatologije, ki jo je zaključil s specialističnim izpitom, ki ga je opravil z odliko marca leta 1997. Med specializacijo je za dobo enega leta odšel na izpopolnjevanje v svetovno znan laboratorij Meakins-Christie Laboratories na univerzo McGill v Montreal k prof. Joseph Milič-Emiliju, ki se ukvarja s fiziologijo dihanja. Tam je pod vodstvom dr. Stewarta B. Gottfrieda izpeljal tri raziskovalne protokole v zvezi z umetno ventilacijo pri bolnikih v akutni dihalni stiski in z njimi tudi aktivno sodeloval na štirih mednarodnih kongresih (kongres European Society of Intensive Care Medicine v Atenah septembra 1995, kongres American Thoracic Society v New Orleansu aprila 1996, avstrijski mednarodni anesteziološki kongres na Dunaju oktober 1996 in kongres Evropske anesteziološke akademije na Kreti septembra 1998).

V začetku junija leta 1998 je v Nici opravil tudi mednarodni izpit iz anesteziologije in intenzivne terapije pod okriljem Evropske akademije za anesteziologijo. Leta 2000 je dva meseca delal kot raziskovalec v enoti intenzivne medicine v bolnici 'La Croix Rousse' v Lyonu pri prof. Claude Guerinu. V šolskem letu 1998/1999 je vpisal magistrski študij na ljubljanski Medicinski fakulteti, magistrsko raziskovalno nalogo pa je spremenil v doktorsko, ki jo je 9. maja 2006 uspešno zagovarjal pred tričlansko komisijo Medicinske fakultete. Od junija do septembra 2008 se je izpopolnjeval na področju umetnega predihovanja v enoti intenzivne terapije v bolnišnici La Pitié Salpêtrière v Parizu. Je avtor in soavtor 38 strokovnih člankov (sedmih indiksiranih s SCI, kjer je pri treh prvi avtor) objavljenih pri nas in v tujini. Sedaj dela kot specialist anesteziolog na Kliničnem oddelku za anestezijo in intenzivno terapijo operativnih strok Univerzitetnega kliničnega centra v Ljubljani in je vodja Centra za intenzivno terapijo. Na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin je nosilec predmeta Anesteziologija in oživljanje.


Bibliografija/COBISS