Marija Mulej, dr. med., spec. int. med., pred.

Mulej Marija Email: marija.mulej@guest.arnes.si
Telefon: +386 4 5868 375
Govorilne ure: Na dan izpitnega roka pol ure pred izpitom po predhodni najavi po elektronski pošti.

Kratek življenjepis

Marija Mulej je osnovno šolo in gimnazijo obiskovala na Jesenicah. Na gimnaziji je maturirala leta 1971 in se istega leta vpisala na Medicinsko fakulteto v Ljubljani, kjer je diplomirala 21. 7. 1977 na Oddelku za splošno medicino. 5. 9. 1977 se je zaposlila v Splošni bolnišnici Jesenice na internem oddelku. 15. 11. 1978 je opravila strokovni izpit za naziv zdravnik. 14. 12. 1984 je opravila specialistični izpit iz interne medicine. Od tedaj je opravljala delo specialista internista na kardiološkem odseku internega oddelka. Od leta 2001 do upokojitve leta 2014 je bila vodja kardiološkega odseka. Marija Mulej je članica Slovenskega združenja kardiologov in članica Angiološkega združenja pri Slovenskem zdravniškem društvu. Aktivno je bila udeležena pri strokovnem delu združenj. Pri Angiološkem združenju predvsem pri neinvazivni diagnostiki žilnih obolenj, pri Kardiološkem združenju pa predvsem na področju srčnega popuščanja. Bila je članica nacionalne skupine za obravnavo bolnikov s srčnim popuščanjem, v okviru katere je sodelovala pri pripravi delavnic za obravnavo bolnikov s srčnim popuščanjem. Pripravila je delavnice za obravnavo bolnikov s periferno arterijsko okluzivno boleznijo za zdravnike zgornjega dela Gorenjske. Prav tako je pripravila vrsto predavanj za zdravnike Gorenjske regije ter za redna letna srečanja zdravnikov Angiološkega združenja in Slovenskega združenja kardiologov. Od upokojitve dalje vodi antitrombotične ambulante v okviru Osnovnega zdravstva Gorenjske na Bledu in v Bohinju, 1x tedensko dela v kardiološki ambulanti in je predavateljica na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin za predmet Interna medicina.


Bibliografija/COBISS