Marija Mulej, dr. med., spec. int. med., pred.

Mulej Marija Email: marija.mulej@guest.arnes.si
Telefon: +386 4 5868 375
Govorilne ure: Na dan izpitnega roka pol ure pred izpitom po predhodni najavi po elektronski pošti.

Kratek življenjepis

Marija Mulej je osnovno šolo in gimnazijo obiskovala na Jesenicah. Na gimnaziji je maturirala leta 1971 in se istega leta vpisala na Medicinsko fakulteto v Ljubljani, kjer je diplomirala 21. 7. 1977 na Oddelku za splošno medicino. 5. 9. 1977 se je zaposlila v Splošni bolnišnici Jesenice na internem oddelku. 15. 11. 1978 je opravila strokovni izpit za naziv zdravnik. 14. 12. 1984 je opravila specialistični izpit iz interne medicine. Od tedaj je opravljala delo specialista internista na kardiološkem odseku internega oddelka. Od leta 2001 do upokojitve leta 2014 je bila vodja kardiološkega odseka. Marija Mulej je članica Slovenskega združenja kardiologov in članica Angiološkega združenja pri Slovenskem zdravniškem društvu. Aktivno je bila udeležena pri strokovnem delu združenj. Pri Angiološkem združenju predvsem pri neinvazivni diagnostiki žilnih obolenj, pri Kardiološkem združenju pa predvsem na področju srčnega popuščanja. Bila je članica nacionalne skupine za obravnavo bolnikov s srčnim popuščanjem, v okviru katere je sodelovala pri pripravi delavnic za obravnavo bolnikov s srčnim popuščanjem. Pripravila je delavnice za obravnavo bolnikov s periferno arterijsko okluzivno boleznijo za zdravnike zgornjega dela Gorenjske. Prav tako je pripravila vrsto predavanj za zdravnike Gorenjske regije ter za redna letna srečanja zdravnikov Angiološkega združenja in Slovenskega združenja kardiologov. Od upokojitve dalje vodi antitrombotične ambulante v okviru Osnovnega zdravstva Gorenjske na Bledu in v Bohinju, 1x tedensko dela v kardiološki ambulanti in je predavateljica na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin za predmet Interna medicina.


Curriculum Vitae

Marija Mulej, M.D. went to primary school and gymnasium in Jesenice. Graduating from gymnasium in 1971, she enrolled in the Faculty of Medicine in Ljubljana in the same year, obtaining her degree from the Department of General Medicine on 21 July 1977. On 5 September 1977, she began working in the internal medicine department of the Jesenice General Hospital. On 15 November 1978, she passed her certification exam to obtain the title of medical doctor. On 14 December 1984, she passed her internal medicine specialist examination. Subsequently, she worked as an internal medicine specialist in the cardiology division of the internal medicine department. From 2001 to her retirement in 2014, she served as head of the cardiology division. Marija Mulej is a member of the Slovenian Society of Cardiology and the Slovenian Society for Vascular Diseases within the Slovenian Medical Association. She has actively participated in expert work carried out by both societies: in the field of non-invasive vascular disease diagnostics for the Society for Vascular Diseases, and mainly in the field of heart failure for the Society of Cardiology. As a member of the national expert group for the treatment of heart failure patients, she participated in preparing workshops in the treatment of heart failure patients. She prepared workshops in the treatment of patients with peripheral arterial occlusive disease for physicians in the upper Gorenjska region. In addition, she has held several lectures for physicians in the Gorenjska region and at annual Society for Vascular Diseases and Society of Cardiology meetings. Since her retirement, she has been heading antithrombotic ambulance within the Primary Healthcare of Gorenjska in Bled and Bohinj, doing weekly work at a cardiology ambulance, and working as an Internal Medicine course lecturer at the Angela Boškin Faculty of Health Care.


Bibliografija/COBISS