Ksenija Noč, mag. zdr. neg., strok. sod.

Noč Ksenija Email: ksenija.noc@gmail.com

Kratek življenjepis

Ksenija Noč, mag. zdr. nege, je svojo poklicno pot diplomirane medicinske sestre je začela na otroškem oddelku Splošne bolnišnice Jesenice nato Centralni intenzivni terapiji Splošne bolnišnice Jesenice (sedaj EITOS) in nadaljevala v Zdravstvenem domu Jesenice, v otroškem in šolskem dispanzerju, kjer je začela orati ledino na področju vzgoje za zdravje in bila mentor številnim študentom FZAB Jesenice. Trenutno je vodja Zdravstveno vzgojnega centra ZD Jesenice, izvaja vzgojo za zdravje v osnovnih šolah, je koordinator in izvajalec programov SVIT in CINDI, sodeluje tudi z lokalnimi skupnostmi v promociji zdravja in je velik borec za zmanjševanje neenakosti v zdravju. Kot članica izvršilnega odbora, predavateljica in inštruktorica oživljanja otrok sodeluje z Zbornico zdravstvene in babiške nege Slovenije, Sekcijo medicinskih sester v promociji zdravja in zdravstveni vzgoji pri oblikovanju strokovnih srečanj in delavnic.  Na FZAB sodeluje pri predmetu Zdravstvena nega otroka in mladostnika.


Bibliografija/COBISS