Ksenija Noč, mag. zdr. neg., strok. sod.

Noč Ksenija Email: ksenija.noc@gmail.com

Kratek življenjepis

Ksenija Noč, mag. zdr. nege, je svojo poklicno pot diplomirane medicinske sestre začela na otroškem oddelku Splošne bolnišnice Jesenice nato v Centralni intenzivni terapiji Splošne bolnišnice Jesenice (sedaj EITOS) in nadaljevala v Zdravstvenem domu Jesenice, v otroškem in šolskem dispanzerju, kjer je začela orati ledino na področju vzgoje za zdravje in je mentor številnim študentom FZAB Jesenice. Trenutno je vodja Zdravstveno vzgojnega centra ZD Jesenice, izvaja vzgojo za zdravje v osnovnih šolah in vrtcih, je koordinator in izvajalec programov SVIT in CINDI, sodeluje tudi z lokalnimi skupnostmi v promociji zdravja, še zlasti na področju zmanjševanja neenakosti v zdravju. Kot članica izvršilnega odbora, predavateljica in inštruktorica oživljanja otrok sodeluje z Zbornico zdravstvene in babiške nege Slovenije, Sekcijo medicinskih sester v promociji zdravja in zdravstveni vzgoji pri oblikovanju strokovnih srečanj in delavnic.


Curriculum Vitae

Ksenija Noč, MSc (nursing), began her career as RN in the pediatric unit of the General Hospital of Jesenice and in the Central Intensive Care Unit (EITOS) and continued in the Primary health center of Jesenice. There she started with health education for children and youths as one of the first school nurse in Zgornja Gorenjska. She is a mentor to many students of FZAB Jesenice. She is currently the head of the Health Education Center in Primary health centre of Jesenice, provides health education in primary schools and kindergartens, coordinate and provide SVIT and CINDI programs, and also cooperates with local communities in health promotion, especially in the field of reducing health inequalities. As a member of Nurses and Midwives Association of Slovenia in the Section of Nurses in Health Promotion and Health Education, she is lecturer of health promotion and instructor of resuscitation of children.


Bibliografija/COBISS