Janko Novak, dipl. fiziot.

Novak Janko Email: jankonov@gmail.com
Govorilne ure: Po dogovoru

Kratek življenjepis

Leta 2010 sem diplomiral na Zdravstveni fakulteti Univerze v Ljubljani, smer fizioterapija. Takoj po diplomi sem pričel pripravništvo v Zdravilišču Laško, kjer sem tudi nadaljeval poklicno pot osem let. V zdravilišču sem pridobil veliko izkušenj iz različnih vidikov fizioterapije, od ambulantne dejavnosti kot do specifičnih obravnav pacientov z različnimi obolenji, kot so travmatološka, ortopedska, kardiološka, nevrološka, revmatološka in športne poškodbe.

Že v času študija sem se pričel podiplomsko izobraževati, predvsem v smeri mišično skeletne fizioterapije in manualne terapije (Kaltenborn, Maitland, Triger točke, DNS ...).

Od leta 2018 pa sem se podal na novo pot v samostojno smer zasebne fizioterapije, kjer s kolegom in kolegico delujemo v Centru za specialno fizioterapijo.


Curriculum Vitae

I graduated from the Faculty of Health Sciences, University of Ljubljana, in 2010 with a degree in Physiotherapy. Immediately after graduation I started my internship at Health Resort Laško, where I continued my career for eight years. At the health resort, I gained a lot of experience in various aspects of physiotherapy, from outpatient activities to specific treatments of patients with various conditions, such as traumatological, orthopaedic, cardiological, neurological, rheumatological and sports injuries.

During my studies I started postgraduate training, mainly in musculoskeletal physiotherapy and manual therapy (Kaltenborn, Maitland, Triger pint therapy, DNS …).

Since 2018, I have started on a new path in the independent direction of private physiotherapy, where my colleagues and I work in the Centre for Special Physiotherapy.


Bibliografija/COBISS