Janko Novak, dipl. fiziot.

Novak Janko Email: jankonov@gmail.com
Govorilne ure: Po dogovoru

Kratek življenjepis

Leta 2010 sem diplomiral na Zdravstveni fakulteti Univerze v Ljubljani, smer fizioterapija. Takoj po diplomi sem pričel pripravništvo v Zdravilišču Laško, kjer sem tudi nadaljeval poklicno pot osem let. V zdravilišču sem pridobil veliko izkušenj iz različnih vidikov fizioterapije, od ambulantne dejavnosti kot do specifičnih obravnav pacientov z različnimi obolenji, kot so travmatološka, ortopedska, kardiološka, nevrološka, revmatološka in športne poškodbe.
Že v času študija sem se  pričel podiplomsko izobraževati, predvsem v smeri mišično skeletne fizioterapije in manualne terapije (Kaltenborn, Maitland, Triger točke, DNS,..)  
Od leta 2018 pa sem se podal na novo pot v samostojno smer zasebne fizioterapije, kjer s kolegom in kolegico delujemo v Centru za specialno fizioterapijo.

 


Curriculum Vitae

In the year 2010, i have greduatet at the University of Ljubljana; Faculty of Health, direction physiotherapy. Right after my greduation I have stareted work at the rehebilitation center in health spa Laško. There I worked and obtained many experience whit  diferent aspects of physiotherapy (traumatological, orthopedic, cardiological, sports injuries,...) In the health spa Laško i have worked for eight years.
In all my profesional time i have attended many postgraduate education  (Kaltenborn, Maitland, Triger pint therapy, DNS,…)
From the year 2018  i have opened mz privet practice whit two other amazing phyisiotherapists.
 


Bibliografija/COBISS