Zorica Panić, dipl. m. s., uč. vešč.

Email: zorica.panic@sb-je.si
Govorilne ure: Po 14.30 uri / individualno - po dogovoru

Kratek življenjepis

Zorica Panić se je zaposlila v Splošni bolnišnice Jesenice leta 1995 na kirurškem oddelku kot tehnik zdravstvene nege. Leta 2008 je na Zdravstveni fakulteti v Ljubljani diplomirala in pridobila naziv diplomirana medicinska sestra. Leta 2010 je postala strokovni vodja ZN v  Enoti intenzivne terapije operativnih strok. Decembra leta 2014 pa je prevzela vodenje kirurške službe.  Jer mentorica dijakom in študentom ter novo zaposlenim. Opravljam delo koordinatorja projektnega tima za vodenje in obravnavo pacientov z OVK  – izobraževanje zaposlenih, spremljanje smernic in na dokazih podprtih novosti ter s tem  seznanjanje zaposlenih in delo koordinatorja projektnega tima za zdravila.

Sodeluje pri izvedbi temeljnih postopkov oživljanja otrok in odraslih za zaposlene. Je članica skupine za izvajanje notranjih nadzorov s področja kakovosti, članica KOBO (komisija za obvladovanje bolnišničnih okužb) od leta 2010 v SBJ in članica bolnišničnega odbora za transfuzijo.

Od leta 2013 je podpredsednica Društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Gorenjske za splošne zadeve, od leta 2018 je aktivna članica izvršnega odbora medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov kirurške Sekcije. V okviru Sekcije MSZT urgence sodeluje na tečaju Advanced Trauma Care for Nurses (ATCN) kot inštruktor.

 


Bibliografija/COBISS