izr. prof. dr. Davorina Petek

Petek Davorina

Kratek življenjepis

Doc. dr. Davorina Petek se je rodila v Mariboru. Medicinsko fakulteto je končala v Ljubljani, nato pa nadaljevala strokovno pot v družinski medicini, kjer je leta 1998 končala specializacijo in pridobila naziv specialistka družinske medicine. Od leta 2008 je zaposlena v Zdravstvenem zavodu Zdravje. V okviru doktorskega študija je leta 2004 magistrirala na temo sodelovanja bolnikov s sladkorno boleznijo pri zdravljenju, leta 2010 pa je ubranila doktorsko disertacijo s področja preventive bolezni srca in ožilja.  Od leta 2010 je delno zaposlena na Katedri za družinsko medicino Medicinske fakultete v Ljubljani. Sodeluje tudi v izobraževanju specializantov družinske medicine in stalnem profesionalnem izobraževanju zdravnikov ter medicinskih sester. Aktivna je v Združenju zdravnikov družinske medicine, kjer je trenutno podpredsednica. Je tudi članica Glavnega strokovnega sveta Slovenskega zdravniškega društva. Na mednarodnem področju je dolgoletna članica EGPRN, mreže raziskovalcev družinske medicine, kjer je bila 10 let nacionalna predstavnica, trenutno pa je članica Upravnega odbora te organizacije in častna tajnica EGPRN. Je registrirana raziskovalka in sodeluje v  več raziskavah. Njeno področje zanimanja je kvalitativno raziskovanje, v družinski medicini pa komunikacija in obravnava kroničnih bolezni. Na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin sodeluje na študijskem programu druge stopnje Zdravstvena nega.
 


Bibliografija/COBISS