red. prof. dr. Marija Petek Šter

Email: marija.petek-ster@mf.uni-lj.si

Kratek življenjepis

Rodila se je 19. oktobra 1970 v Ljubljani kot Marija Petek. V Ljubljani je končala srednjo šolo in se v študijskem letu 1989/90 vpisala na Medicinsko fakulteto v Ljubljani, ki jo je po programu šestletnega študija končala 29. maja 1995. 1. junijem 1997 se je kot zdravnica splošne medicine zaposlila v Zdravstvenem domu Trebnje, kjer dela še danes. Specialistični  izpit iz splošne medicine je opravila 6. novembra 2000 s pohvalo in si tako pridobila naziv specialistke splošne medicine. Na osnovi dela ji je bil priznan naziv specialistke družinske medicine. 17. oktobra 2005 je uspešno zagovorila doktorsko disertacijo z naslovom »Kakovost vodenja bolnikov z arterijsko hipertenzijo v ambulantah splošne medicine v Sloveniji« in si s tem pridobila naziv doktorice znanosti, 30. 6. 2008 je bila izvoljena v naziv docentke za področje družinske medicine, 27. 5. 2013 je bila izvoljena v naziv izredne profesorice za področje družinske medicine, 23. 10. 2018 pa v naziv redne profesorice, za področje družinske medicine.

Redno sodeluje pri izvajanju dodiplomskega pouka kot predavateljica ter vodi skupine študentov prvega (Sporazumevanje) in šestega letnika (Družinska medicina), izvajanju specializacije iz družinske medicine ter izobraževanju diplomiranih medicinskih sester v referenčnih ambulantah s področja hipertenzije. Je mentorica doktorskim študentkam. Aktivno sodeluje kot članica sveta za izobraževanje zdravnikov pri Zdravniški zbornici Slovenije, je članica Izvršilnega odbora Združenja zdravnikov družinske medicine. Redno objavlja znanstvene in strokovne prispevke v domačih in tujih znanstvenih in strokovnih revijah in sodeluje v domačih in mednarodnih raziskovalnih ter aplikativnih projektih.

Na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin sodeluje  na študijskem programu druge stopnje Zdravstvena nega.
 


Bibliografija/COBISS