Milinka Petrovič, prof. zdr. vzg., pred.

Email: minjapetrovic.kclj@gmail.com
Govorilne ure: Po predhodnem dogovoru po elektronski pošti.

Nosilec predmetov na I. stopnji

Zdravstvena nega otroka in mladostnika s pediatrijo

Kratek življenjepis

Milinka Petrovič, rojena 24. 8. 1955 v Drešnici, zaposlena na Kliničnem oddelku za otroško kirurgijo in intenzivno terapijo Kirurške klinike Univerzitetnega kliničnega centra v Ljubljani od leta 1975 dalje. Srednjo medicinsko šolo je končala v Beogradu leta 1975. Istega leta je opravila strokovni izpit na Kliničnem oddelku za otroško kirurgijo in intenzivno terapijo ter bila razporejena na delo medicinske sestre v enoti intenzivne terapije. Izobraževanje je nadaljevala na Višji šoli za zdravstvene delavce v Ljubljani in diplomirala leta 1984 ter pridobila naziv višja medicinska sestra. Razporejena je bila na delovno mesto višje medicinske sestre - vodja tima. Leta 1991 je bila prerazporejena na dela in naloge višje medicinske sestre III. stopnje intenzivne terapije – vodja večjega oddelka. Leta 1996 se je vpisala na Pedagoško fakulteto in Visoko šolo za zdravstvo in leta 1999 diplomirala ter pridobila naziv profesorica zdravstvene vzgoje. Sedaj je razporejena na delovno mesto koordinatorja zdravstveno vzgojnega in pedagoškega dela v zdravstveni negi – vodja. 

Že pred študijem na Pedagoški fakulteti in Visoki šoli za zdravstvo je poleg del in nalog v okviru razporeditve opravljala dela pedagoške dejavnosti za potrebe oddelka na področju zdravstvene nege. Redno s sodelavci izobražuje medicinske sestre za potrebe intenzivne terapije. Z svojim aktivnim delom ob bolnemu otroku pridobivajo teoretična in praktična znanja, ki so pogoj za samostojno delo. Vključena je tudi v delo s starši za pridobivanje njihovih znanj za potrebe kronično bolnih otrok na domu. S sodelavci sodeluje tudi pri različnih tematskih sklopih izobraževanj kot so oživljanje otroka, nega kronično bolnega otroka, zdravstvena nega otroka v enoti intenzivne terapije itd. za medicinske sestre iz Slovenije in tujine (Skopje, Zagreb, Split). Aktivno sodeluje pri organizaciji in izvedbi tradicionalnih izobraževanj za zdravnike in medicinske sestre iz vse Slovenije pod naslovom »Kritično bolan in poškodovan otrok – razpoznava, zdravljenje in prevoz«. Opravlja tudi naloge v okviru zavoda na področju izobraževanja pripravnikov – medicinskih sester, zdravstvenih tehnikov in diplomiranih medicinskih sester. Aktivno sodeluje tudi pri organizaciji in izvedbi izobraževanja pri Zbornici zdravstvene nege Slovenije v okviru Pediatrične sekcije in tudi drugih sekcij. Na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin sodeluje pri predmetu Zdravstvena nega otroka in mladostnika.

 
 

Bibliografija/COBISS