Sanela Pivač, mag. zdr. neg., spec. managementa, viš. pred.

Pivač Sanela Email: spivac@fzab.si
Telefon: +386 4 5869 362
Govorilne ure: Prva in četrta sreda v mesecu, od 13.30 do 14.30, po predhodni najavi po elektronski pošti.

Nosilec predmetov na I. stopnji

Proces zdravstvene nege, varne zdravstvene obravnave in dokumentiranje v zdravstveni negi (sonosilka)
Psihologija in komunikacija v zdravstvu in zdravstveni negi (sonosilka)
Zdravstvena nega internističnega pacienta (sonosilka)

Management v zdravstvu in organizaciji fizioterapije (sonosilka)
Psihologija in komunikacija v zdravstvu (sonosilka)
 

Kratek življenjepis

Od leta 2015 je na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin (FZAB) prodekanja za izobraževanje, od 1. 12. 2017 opravlja funkcijo vršilke dolžnosti dekanje.

Od leta 2013 – 2014 je bila predstojnica Katedre za zdravstveno nego. 

Svojo poklicno pot je začela v enoti Intenzivne internistične terapije in nadaljevala v Urgentni ambulanti Splošne bolnišnice Jesenice kot diplomirana medicinska sestra. V času svojega poklicnega razvoja v Splošni bolnišnici Jesenice je sodelovala v raznih projektnih skupinah. Ob delu je končala podiplomski specialistični študij, smer Splošni management. Zaključila je magistrski študij Zdravstvena nega. Je  doktorska študentka na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani, smer Javno zdravje. 

Kot višja predavateljica na FZAB sodeluje pri izvedbi  predmetov: Teorije, modeli in koncepti zdravstvene nege in E-zdravstvena negaProces zdravstvene nege, varne zdravstvene obravnave in dokumentiranje v zdravstveni negi, Psihologija in komunikacija v zdravstvu in zdravstveni negi, Management in vodenje v zdravstvu in zdravstveni negi in Diplomski seminar.  Sodeluje tudi pri študijskem programu za izpopolnjevanje Mentorstvo v kliničnem okolju.

Je mentorica diplomskih del na prvi stopnji študijskega programa Zdravstvena nega (VS).

Je predsednica Komisije za študijske in študentske zadeve in Komisije za diplomska in podiplomska zaključna dela, je članica Senata FZAB in članica Upravnega odbora.

 

 


Bibliografija/COBISS