red. prof. dr. Tomaž Pogačnik

Pogačnik Tomaž Email: tomaz.pogacnik@kclj.si
Govorilne ure: Pol ure pred izpitnim rokom

Kratek življenjepis

Redni profesor dr. Tomaž Pogačnik, dr. med., svetnik, je leta 1974 diplomiral na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani. Specializacijo iz nevrologije je zaključil leta 1979 na Nevrološki kliniki Univerzitetnega kliničnega centra v Ljubljani, nato pa je večkrat dopolnjeval znanje z izobraževanjem v tujini (Angliji, Danski, Švedski, Nemčiji, ZDA). Podiplomski študij iz nevrologije (magisterij in doktorat) je opravil na Medicinski fakulteti Univerze v Zagrebu. Pri svojem strokovnem delu se je posebej posvetil problematiki možganskega pretoka in glavobola. Sem sega tudi glavnina njegovih znanstveno raziskovalnih del. Ta obsegajo monografske prispevke in članke v odmevnih mednarodnih revijah s področij regionalnega možganskega pretoka, možganskožilnih bolezni, delovanja avtonomnega živčnega sistema in pa primarnih glavobolov. Na teh področjih je bil vodja več raziskovalnih projektov in organizator vrste strokovnih srečanj in simpozijev, urednik več domačih in mednarodnih zbornikov, vabljen predavatelj z objavljenimi referati v domovini in tujini, dolgoletni predsednik Sekcije za glavobol pri Slovenskem zdravniškem društvu ter član in predstavnik RS v strokovnih odborih evropskih združenj. Bibliografija vključuje preko 180 strokovnih in znanstvenih del v domačih in tujih revijah ter monografijah. Njegovo mednarodno odmevnost dokazuje tudi njegova citiranost. Od leta 1976 je bil zaposlen na Nevrološki kliniki Kliničnega centra v Ljubljani, kjer je bil v obdobju 1987-1996 direktor Nevrološke klinike, od leta 1997 do upokojitve koncem 2010 pa je deloval kot poslovni direktor SPS Nevrološka klinika. Leta 1997 mu je Ministrstvo za zdravje podelilo naziv svetnik. Kot koordinator gradbenega odbora ima posebej velike zasluge pri pripravi načrtov, spremljanju in dokončanju izgradnje nove Nevrološke klinike v Ljubljani.

Pedagoško je začel delati že zelo zgodaj in sicer na Srednji zdravstveni šoli v Ljubljani leta 1977. Na Medicinski fakulteti v Ljubljani je napredoval od asistenta leta 1982 do naziva rednega profesorja leta 2003 in je ves čas redno sodeloval pri pouku nevrologije na odseku za medicino MF v Ljubljani, v zadnjih letih pa tudi pri podiplomskem pouku predmeta nevrološke vede v okviru medfakultetnega podiplomskega študija Biomedicina na Univerzi v Ljubljani. Vzporedno je dolgoletni predavatelj in nosilec predmeta nevrologije za delovne terapevte na Visoki šoli za zdravstvene delavce oz. Zdravstveni fakulteti Univerze v Ljubljani. Bil je mentor pri diplomskih nalogah študentov VŠZD, glavni mentor specializantom iz nevrologije, nadzorni mentor za izvajanje programa sekundariata iz nevrologije, mentor in somentor pri magistrskem študiju in magistrskih nalogah in mentor pri doktoratih. Je predsednik nadzorne komisije, ki izvaja redni strokovni nadzor s svetovanjem po Zborničnem programu in predsednik in član izpitnih komisij za specialistične izpite ter sodni izvedenec za področje nevrologija Temeljnega sodišča v Ljubljani.

Na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin je visokošolski učitelj pri predmetu Nevrologija.
 


Curriculum Vitae

He was born in Ljubljana 3rd of  February 1947. He studied medicine at University of Ljubljana, Dept. of General Practise. In 1976 he employed at the Dept. of Neurology, University Medical Centre Ljubljana. He further educated at the Dept. of Clinical Physiology and Nuclear Medicine, Bispebjerg Hospital, Copenhagen, at the Dept. of Clinical Neurophysiology, CBF-Laboratory,  University Hospital Lund and at the Dept. of Neuropsychiatry, Brain Behavior Laboratory and at the Hospital of  the University of Pennsylvania, Philadelphia.

From 1987 to 1996 he was the Head of Deptartment of Neurology, University Medical Centre Ljubljana. From 1997 to 2010 he was the Managing Director of Division of Neurology, University Medical Centre Ljubljana.

He is clinical neurologist, permanent expert in forensic neurology at the District Court in Ljubljana. In 1997 awarded the title of Counsellor.

From 2003 he is Professor of Neurology at Medical Faculty, Ljubljana University. He was chief mentor to students of MF, registars specialising in neurology, supervisory mentor for the programme of secondment in the study of neurology, mentor and co-mentor for post-graduate studies, theses and doctor’s theses. Areas of his scientific work and research activities are primary headaches and cerebrovascular diseases.

From 2011 he is retired. He is still active with outpatients' clinic, he periodic perform supervision on work of neurologist for Medical  Chamber of Slovenia, He is Professor of Neurology at Health Care Faculty, Ljubljana and Angela Boškin Faculty of Health Care, Jesenice.
 


Bibliografija/COBISS