dr. Rok Poličnik, viš. pred.

Poličnik Rok Email: rok.policnik@gmail.com
Govorilne ure: Po predhodnem dogovoru po elektronski pošti.

Nosilec predmetov na I. stopnji

Prehrana in dietetika
Alternativne oblike prehranjevanja (sonosilec)

Kratek življenjepis

Rok Poličnik je zaposlen na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje, kjer deluje kot vodja strokovne skupine za področje prehrane odraslih znotraj Centra za upravljanja programov preventive in krepitve zdravja. Od leta 2001 dalje je aktivno  vključen v pripravo, koordinacijo in izvajanje nacionalnih ukrepov prehranske politike, preventivnih programov za odrasle ter v razvojno raziskovalno delo na področju zdrave prehrane. Rok Poličnik je avtor oziroma soavtor smernic zdravega prehranjevanja za različne populacijske skupine in drugih strokovnih priročnikov, član raziskovalne skupine NIJZ ter doktorski študent znanstvenega podpodročja prehrana na Biotehniški fakulteti.

Od leta 2014 dalje je aktivno vključen v nadgradnjo preventivnega programa za obvladovanje kroničnih nenalezljivih bolezni. Koordinira razvoj preventivnih delavnic na področju zdrave prehrane in obvladovanja zdrave telesne mase, ki se sistemsko izvajajo na primarni zdravstveni ravni v Centrih za krepitev zdravja. Aktivno je vključen v sistemska usposabljanja diplomiranih medicinskih sester in ostalih zdravstvenih delavcev in sodelavcev, ki delujejo na področju preventivne prehrane v ambulantah družinske medicine in v Centrih za krepitev zdravja.

Na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin sodeluje kot predavatelj pri predmetih Prehrana in medicinska dietetika in Alternativne oblike prehranjevanja.

 


Bibliografija/COBISS