Veronika Potočnik, dr. med., asis.

Email: veronika.potocnik@sb-je.si
Govorilne ure: po predhodnem dogovoru po elektronski pošti

Kratek življenjepis

Veronika Potočnik je po zaključeni gimnaziji izobraževanje nadaljevala na Medicinski fakulteti v Ljubljani, kjer je diplomirala leta 2009. Po opravljenem sekundariatu je delo sprva nadaljevala v ambulanti družinske medicine. Leta 2011 je pričela opravljati specializacijo iz fizikalne in rehabilitacijske medicine, ki jo je s pohvalo zaključila v letu 2016. Po zaključeni specializaciji se je zaposlila v Splošni bolnišnici Jesenice, kjer opravlja delo v fiziatrični ambulanti in konziliarno službo na kirurških oddelkih.


Bibliografija/COBISS