mag. Erika Povšnar, univ. dipl. ped., viš. med. ses., viš. pred.

Povšnar Erika Email: erika.povsnar@zd-kranj.si
Telefon: +386 4 2082 286
Govorilne ure: Po dogovoru predhodno po elektronski pošti.

Nosilec predmetov na I. stopnji

Zdravstvena nega pacientov s kroničnimi obolenji (sonosilka)
Zdravstvene nega na primarnem in patronažnem zdravstvenem varstvu s promocijo zdravja (sonosilka)

Kratek življenjepis

Erika Povšnar je zaposlena v OZG OE Zdravstveni dom Kranj. Poklicno pot je po zaključeni gimnaziji v Kranju in študiju na Višji šoli za zdravstvene delavce v Ljubljani začela v enoti za intenzivno nego in terapijo na Oddelku za pljučne bolezni in tuberkulozo na Golniku in nadaljevala v patronažni službi Zdravstvenega doma v Kranju, kjer je poleg osnovne dejavnosti prevzela tudi delo terapevtke/strokovne sodelavke v terapevtskem timu za zdravljenje odvisnih od alkohola in vodenje Šole za bodoče starše (materinske šole).

Na Filozofski fakulteti v Ljubljani je na Oddelku za pedagogiko in andragogiko zaključila študij andragogike in kasneje magistrirala na Fakulteti za organizacijske vede v Kranju. Od leta 2000 je v Zdravstvenem domu Kranj njeno delo osredotočeno predvsem na področje zdravstvene vzgoje, promocije zdravja in razvijanja programov. Poleg rednega dela opravlja delo terapevtke v klubih zdravljenih alkoholikov. Je koordinatorica kliničnega usposabljanja študentov zdravstvene nege.

Na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin sodeluje kot visokošolska učiteljica pri predmetih Zdravstvena nega pacientov s kroničnimi obolenji in Zdravstvena nega na primarnem in patronažnem zdravstvenem varstvu s promocijo zdravja in študijskem programu za izpopolnjevanje Mentorstvo v kliničnem okolju.


Bibliografija/COBISS