Tatjana Požarnik, dipl. m. s., spec. periop. ZN, pred.

Požarnik Tatjana Email: tatjana.pozarnik@gmail.com
Govorilne ure: Po predhodnem dogovoru po elektronski pošti.

Nosilec predmetov na I. stopnji

Zdravstvena nega v operativni dejavnosti

Kratek življenjepis

Tatjana Požarnik se je rodila leta 1974 v Ljubljani. Po končani osnovni šoli se je  vpisala na Srednjo zdravstveno šolo in si leta 1993 pridobila naziv srednja medicinska sestra. V želji, da bi se njen obseg znanja še povečeval, sej je istega leta vpisala na tedaj Visoko šolo za zdravstvo v Ljubljani in leta 1996 študij Zdravstvene nege končala z nazivom višja medicinska sestra. Decembra 1996 se je zaposlila kot operacijska medicinska sestra v Operacijskem bloku Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana, kjer deluje še danes. Ker se je zavedala pomena znanja in izobrazbe, je nadaljevala s študijem na Visoki šoli za zdravstvo v Ljubljani, kjer je leta 1999 dobila naziv diplomirana medicinska sestra. Ko so leta 2003 na tedaj Visoki zdravstveni šoli v Mariboru uvedli specialistični študijski program Perioperativna zdravstvena nega, je sprejela nov izziv ter se zopet podala v šolske klopi. Specialistični študij je kot prva specializantka s področja perioperativne zdravstvene nege zaključila leta 2006. Zdravstvena fakulteta v Ljubljani ji je podelila naziv zunanji strokovni sodelavec pri vodenju vaj študentov rednega in izrednega študija. Prav tako je mentor novo zaposlenim operacijskim medicinskim sestram, pri čemer s pridom širi svoje znanje. Kot velik izziv je marca 2010 sprejela delo koordinatorja operativne dejavnosti v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana, kjer si je pridobila izkušnje pri načrtovanju in vodenju procesa dela v operacijskem bloku. V vsem tem času se je aktivno udeleževala strokovnih srečanj Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v operativni dejavnosti, kjer je predstavljala delo operacijske medicinske sestre na različnih področjih. Leta 2003 je v okviru Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v operativni dejavnosti dobila možnost kot vodja Skupine za raziskovalno dejavnost, ki pa v tistem času ni zaživela kot bi morala. Kljub temu njena volja do aktivnega dela v sekciji ni zamrla, saj je aktivno sodelovala v programskih in organizacijskih odborih strokovnih seminarjev. V zadnjih letih je pomembno tudi njeno delo pri uredništvu zbornikov, ki so izšli ob strokovnih srečanjih. Od leta 2008 je tudi članica izvršnega odbora sekcije, ki ji od leta 2013 tudi predseduje. Leta 2014 je bila s strani Ministrstva za zdravje potrjena kot članica za izvajanje strokovnih nadzorov s svetovanjem. V okviru sekcije sodeluje pri pripravi nacionalnih protokolov in se trudi pri uvedbi enotne terminologije s področja perioperativne zdravstvene nege. V okviru sekcije je pobudnica, da bi v slovenskem prostoru dobili tudi domačo literaturo s področja perioperativne zdravstvene nege. S svojo vztrajnostjo, voljo, trudom in vedno novimi idejami prispeva k prepoznavnosti dela operacijske medicinske sestre. Na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin je nosilka in izvajalka predmeta Zdravstvena nega v operativni dejavnosti.


Bibliografija/COBISS