Jože Prestor, mag. zdr. neg., viš. pred.

Prestor Jože Email: joze.prestor@gmail.com
Govorilne ure: Po dogovoru.

Kratek življenjepis

Jože Prestor, rojen 2. 5. 1967 v Kranju, je poklicno pot po zdravstveni šoli v Ljubljani, smer zdravstveni tehnik, začel v Bolnišnici za pljučne bolezni in tuberkulozo Golnik, kasneje v Službah kirurških strok Kliničnega centra v Ljubljani na urološkem oddelku, od oktobra 1989 pa je zaposlen v nujni medicinski pomoči na Reševalni postaji ZD Kranj. Marca 2005 je uspešno zaključil šolanje na Visoki šoli za zdravstvo v Ljubljani, marca 2014 tudi magisterij iz zdravstvene nege na bolonjski II. Stopnji na Zdravstveni fakulteti v Ljubljani. Še vedno je zaposlen v predbolnišnični enoti NMP ZD Kranj, od aprila 2013 opravlja delo vodje zdravstvene nege za OZG OE Zdravstveni dom Kranj, ki ima več kot 380 zaposlenih sodelavcev. Od avgusta 2016 je dopolnilno zaposlen tudi na Ministrstvu za zdravje kot sekretar v DZV, Sektorju za sistem nujne medicinske pomoči in katastrofno medicino.

Od leta 2007 je habilitiran kot strokovni sodelavec s področja javnega zdravstva pri Univerzi v Ljubljani. Na Zdravstveni fakulteti v Ljubljani vodi kabinetne vaje s področja nujne medicinske pomoči in delovanja zdravstva v posebnih razmerah za program zdravstvena nega in s področja prve pomoči. Od 31. avgusta 2016 je habilitiran višji predavatelj za področje javnega zdravstva, od decembra 2017 tudi kot asistent za področje zdravstvene nege. Vodi del kliničnih vaj za študente Zdravstvene fakultete v Ljubljani iz nujne medicinske pomoči in sodeluje kot strokovnjak iz prakse pri magistrskem študiju programa Urgentna stanja v zdravstvu na Fakulteti za zdravstvene vede Univerze v Mariboru.  Je nosilec licence izvajalca dodatnih postopkov oživljanja Evropskega sveta za reanimacijo od leta 2008, pooblaščeni izpraševalec in potrjevalec pri Državnem izpitnem centru RS za nacionalno poklicno kvalifikacijo Zdravstveni reševalec od leta 2009. Od istega leta je tudi inštruktor za množične nesreče pri European Society for Trauma and Emergency Surgery, inštruktor pri ameriški licenci International Trauma Life Support ter inštruktorski kandidat za tečaje European Paeditric Life Support pri Evropskem reanimacijskem združenju.
 


Bibliografija/COBISS