mag. Jožica Ramšak Pajk, prof. zdr. vzg., viš. pred.

Email: jramsakpajk@fzab.si
Govorilne ure: Po predhodnem dogovoru po elektronski pošti.

Nosilec predmetov na I. stopnji

Teorije, modeli in koncepti zdravstvene nege in E-zdravstvena nega (sonosilka)
Zdravstvena nega na primarnem in patronažnem zdravstvenem varstvu s promocijo zdravja (sonosilka)

 

Kratek življenjepis

Jožica Ramšak Pajk je višja medicinska sestra, profesorica zdravstvene vzgoje. Magistrirala je s področja splošnega kadrovskega managementa. Je članica stalne delovne skupine za paliativno zdravstveno nego in oskrbo pri Zbornici Zvezi in sodeluje pri pripravi in izvedbi izobraževanj za specialna znanja. Je aktivna članica drugih delovnih teles na širšem področju zdravstvenega varstva.

Zaposlena je na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin in pokriva področje teoretičnih modelov in konceptov zdravstvene nege, patronažnega zdravstvenega varstva, medprofesionalnega sodelovanja v zdravstvu in se vključuje v izvajanje pedagoškega procesa na drugih področjih dodiplomskega in podiplomskega študija.

Raziskovalno jo zanima področje primarne ravni zdravstvenega varstva kot so paliativna oskrba in medpoklicno sodelovanje, starejši s kroničnimi obolenji in zdravstvena nega ter oskrba v domačem okolju.  Njeno aktivno delovanje na različnih področjih je usmerjeno predvsem v proučevanje tem zdravstvene nege in oskrbe v vseh obdobjih življenja, zdravstvenega varstva in učinkovitega sodelovanja znotraj njega ter aktualne teme sodobne družbe.
 

 

 

Bibliografija/COBISS