Helena Ribič, dr. med., viš. pred.

Ribič Helena Email: hribic@fzab.si
Govorilne ure: Na lokaciji FZJ po obveznem predhodnem dogovoru po elektronski pošti.

Nosilec predmetov na I. stopnji

Preprečevanje okužb povezanih z zdravstvom (sonosilka,izbirni predmet)
Preprečevanje in oblvadovanje okužb v zdravstvu (sonosilka)

Kratek življenjepis

Helena Ribič je leta 1990 diplomirala na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani in se po opravljenem strokovnem izpitu leta 1991 zaposlila na Inštitutu za varovanje zdravja Republike Slovenije na Oddelku za medicinsko mikrobiologijo. Leta 1994 je na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani opravila podiplomski študij iz hospitalne higiene, leta 1997 pa specialistični izpit iz klinične mikrobiologije z imunologijo. Njeno glavno področje dela je klinična bakteriologija. Leta 2004 se je zaposlila na tedanjem Zavodu za zdravstveno varstvo Kranj v Laboratoriju za medicinsko mikrobiologijo, ki od leta 2014 dalje pripada Nacionalnemu laboratoriju za zdravje okolje in hrano (NLZOH). Od leta 2005 do 2015 je opravljala delo zdravnika za obvladovanje bolnišničnih okužb Splošne bolnišnice Jesenice in sodelovala v bolnišnični Komisiji za obvladovanje bolnišničnih okužb in Komisiji za antibiotike. Je članica dveh nacionalnih komisij pri Ministrstvu za zdravje: Komisije za smiselno rabo protimikrobnih zdravil in Nacionalne komisije za obvladovanje bolnišničnih okužb; je podpredsednica Slovenske komisije za ugotavljanje občutljivosti za protimikrobna zdravila in članica Evropskega združenja za klinično mikrobiologijo in infekcijske bolezni (ESCMID), Sekcije za klinično mikrobiologijo in hospitalne infekcije ter Sekcije za preventivno medicino pri Slovenskem zdravniškem društvu. Na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin sodeluje kot visokošolska učiteljica pri dodiplomskem programu zdravstvena nega, in sicer pri predmetih Preprečevanje in obvladovanje okužb v zdravstvu z mikrobiologijo in Preprečevanje okužb povezanih z zdravstvom (izbirni predmet), pri dodiplomskem programu fizioterapija pri predmetu Preprečevanje in obvladovanje okužb v zdravstvu in pri podiplomskem študijskem programu za izpopolnjevanje Okužbe, povezane z zdravstvom.

 

Bibliografija/COBISS