Sanja Vrbovšek, pred.

Vrbovšek Sanja Email: sanja.vrbovsek@nijz.si
Govorilne ure: Po dogovoru

Kratek življenjepis

Sanja Vrbovšek je zdravstvena sociologinja in diplomirana medicinska sestra s specialnimi znanji s področja promocije zdravja in preprečevanja kroničnih nenalezljivih bolezni v primarnem zdravstvenem varstvu. Dela na področju javnega zdravja. Zaposlena je na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje, na mestu vodje Oddelka za integrirano preventivo kroničnih bolezni pri odraslih in namestnice predstojnika Centra za upravljanje programov preventive in krepitve zdravja. Dela na razvoju Programa integrirane preventive kroničnih bolezni za odraslo populacijo, ki se izvaja na primarni ravni zdravstvenega varstva. Vodila je razvoj in vzpostavitev centrov za krepitev zdravja, sedaj pa vodi upravljanje nacionalne mreže centrov za krepitev zdravja in zdravstvenovzgojnih centrov. Dela na različnih projektih s področja integrirane preventive kroničnih bolezni pri odraslih in zdravstvene pismenosti, na nekaterih izmed njih kot vodja. Kot raziskovalka sodeluje v akcijski mreži Svetovne zdravstvene organizacije za merjenje populacijske in organizacijske zdravstvene pismenosti. Je članica Slovenskega sociološkega društva in Sekcije medicinskih sester v promociji zdravja in zdravstveni vzgoji pri Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zvezi strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije. Pedagoško deluje na študijskih programih prve in druge stopnje zdravstvene nege, pri predmetih na področjih javnega zdravja in sociologije.

Na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin je predavateljica za področje promocije zdravja.


Bibliografija/COBISS