Barbara Sfiligoj, dipl. babica, uč. vešč.

Sfiligoj Barbara Email: barbara.cadez@sb-je.si

Kratek življenjepis

Barbara Sfiligoj, rojena 10. 8. 1979, je po končani srednji zdravstveni šoli svoje izobraževanje nadaljevala na Visoki šoli za zdravstvo Ljubljana – smer Babištvo. Po končanem šolanju se je leta 2005 zaposlila v Splošni bolnišnici Jesenice, kot diplomirana babica na ginekološko porodniškem oddelku. Pri svojem delu je v okviru svojih kompetenc imela priložnost postati zelo avtonomna. Zadnja leta na oddelku vodi zdrave otročnice, vodi tečaj dojenja, sodeluje pri obravnavi in zdravstveni negi novorojenčka ter sodeluje na pediatričnem oddelku pri obravnavi in zdravstveni negi otroka. Pomaga pri razvijanju oddelčne dokumentacije, ter sodeluje pri različnih projektnih skupinah. Na področju zdravstvene nege se kontinuirano izobražuje, objavlja strokovne članke in sodeluje na strokovnih srečanjih. Kot mentorica študentom Fakultete za zdravstvo Angele Boškin v okviru kliničnega usposabljanja sodeluje že vrsto let. Na Fakulteti za zdravstvo Jesenice sodeluje pri predmetu Zdravstvena nega otroka in mladostnika.


Bibliografija/COBISS