dr. Anja Simonič, viš. pred.

Simonič Anja Email: asimonic@fzab.si
Govorilne ure: Po predhodnem dogovoru po elektronski pošti.

Kratek življenjepis

Dr. Anja Simonič je klinična psihologinja, zaposlena v Kliniki Golnik. Študij psihologije je zaključila leta 2004, ko je diplomirala na Katedri za klinično psihologijo na Oddelku za psihologijo Filozofske fakultete v Ljubljani. Za svoje diplomsko delo je prejela fakultetno Prešernovo nagrado. Istega leta se je kot mlada raziskovalka zaposlila v Kliniki Golnik in leta 2010 zaključila doktorski študij, v okviru katerega je preučevala duševno stisko pri bolnikih s pljučnim rakom. Leta 2013 je zaključila specializacijo iz klinične psihologije. Pri svojem delu v Kliniki Golnik se v največji meri posveča kliničnopsihološki obravnavi bolnikov z različnimi telesnimi obolenji (pljučni rak, KOPB, astma, cistična fibroza, sladkorna bolezen in dr.). Aktivno sodeluje na različnih strokovnih srečanjih, kjer predava o psihosocialni oskrbi bolnikov z rakom in drugimi kroničnimi telesnimi boleznimi, o vlogi psihologije v paliativni oskrbi, interdisciplinarnem timskem delu v zdravstvu ter komunikaciji med bolniki, svojci in zdravstvenimi delavci. Njena želja je aktivno prispevati k razvoju zdravstvene psihologije in psihologije na področju paliativne oskrbe pri nas. Je predsednica Sekcije za psihosocialno onkologijo in paliativno oskrbo pri Zbornici kliničnih psihologov Slovenije. Na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin sodeluje kot visokošolska učiteljica pri predmetu Paliativna oskrba.


Bibliografija/COBISS