Mestre (Republika Portugalska), Juš Škraban, dipl. etn. in kult. antrop. (UN) , asis.

Škraban Juš Email: skrabanjus@gmail.com

Kratek življenjepis

Juš Škraban je trenutno zaposlen na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje, kjer deluje na področjih naslavlanja ranljivosti, zmanjševanja neenakosti in skupnostnega pristopa k zdravju. 

Diplomiral je s področja družbene moči oseb s težavami v duševnem zdravju na Oddelku etnologije in kulturne antropologije (Filozoska fakulteta, Univerza v Ljubljani). Magistriral je s področja vsakdanjega življenja po prvi psihotični epizodi na smeri Socialna in kulturna psihiatrija (Medicinska fakulteta, Univerza v Coimbri, Portugalska).
Aktivno sodeluje pri projektu Slišanje glasov (od njegovega nastanka), ki si prizadeva vzpostaviti mreže podpornih skupin za ljudi, ki slišijo glasove in imajo druge nenavadne izkušnje. V času, ko je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti sofinanciralo »Program psihosocialnega svetovanja, informiranja in terenskega dela Slišanje glasov«, se je vanj vključeval kot strokovni sodelavec v društvu Kralji ulice.
Objavlja na temo kulturnih kompetenc, slišanja glasov in medicinske antropologije in drugih s tem povezanih tematik.
Na drugi stopnji študijskega programa Zdravstvena nega je eden izmed izvajalcev predmeta Družbene neenakosti v zdravju in determinante zdravja.