dr. Nina Slabe, pred.

Slabe Nina Email: nina.slabe@t-2.net
Govorilne ure: Od 6.11.2017 do 16.11.2017 po končanih predavanjih, po predhodnem dogovoru preko elektronske pošte

Nosilec predmetov na I. stopnji

 Zdravstvena nega žensk z ginekologijo in porodništvom

Kratek življenjepis

15.03.2010 je diplomirala s pohvalo na MF Univerza v Ljubljani. Isto leto je vpisala podiplomski študij Biomedicina-klinična medicina na MF Univerza v Ljubljani. Doktorsko disertacijo z naslovom Vloga regulatornih limfocitov T pri endometriozi je uspešno zagovorila 15.11.2013.

21.09.2016 je opravila specialistični izpit iz ginekologije in porodništva. Zaposlila se je v Bolnišnici za ginekologijo in porodništvo Kranj. 
06.10.2014 je bila prvič izvoljena v naziv asistentka za področje ginekologija in porodništvo na MF v Ljubljani. Ponovna izvolitev naziv asistentka in hkrati asistentka z doktoratom za področje ginekologija in porodništvo je bila 22.05.2017.
Je mentorica študentom medicine in neposredna mentorica specializantom različnih strok.
Udeležila se je številnih domačih in tujih kongresov s področja ginekologije in porodništva, kjer je bila večkrat tudi predavateljica.