Judita Slak, dipl. m. s., strok. sod.

Slak Judita Email: judita.slak@klinika-golnik.si
Telefon: +386 40 283 829

Kratek življenjepis

Po diplomi na Višji šoli za zdravstvene delavce v Ljubljani – smer zdravstvena nega leta 1987 se je zaposlila kot višja medicinska sestra v UKC Ljubljana, Center za dializo in transplantacijo, poklicno pot nadaljevala v Bolnišnici za ginekologijo in porodništvo v Kranju na delovnem mestu višje medicinske sestre v anesteziologiji. Za potrebe delovnega mesta je leta 1994 opravila podiplomski tečaj iz klinične anesteziologije z reanimatologijo in zdravstveno nego.
Od leta 1996 je zaposlena na Kliniki Golnik, kjer je opravljala delo vodje tima v negovalni enoti. Leta 2002 je diplomirala na Visoki šoli za zdravstvo v Ljubljani – študijski program zdravstvena nega, leta 2003 je opravila podiplomsko izobraževanje s področja zdravstvene vzgoje sladkornega bolnika. Leta 2004 je opravljala delo glavne medicinske sestre bolniškega oddelka, od leta 2005 je bila strokovna vodja službe zdravstvene nege. Leta 2009 je prevzela delovno mesto vodilne medicinske sestre Negovalnega oddelka. Na Kliniki Golnik je članica paliativnega tima in Kolegija službe zdravstvene nege in oskrbe. Od leta 2009 do 2013 je opravlja funkcijo predsednice Društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Gorenjske. Od leta 2014 je vodja Stalne delovne skupine za paliativno zdravstveno nego pri Zbornici Zvezi in od leta 2015 članica RSK za paliativno medicino pri Ministrstvu za zdravje.
Na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin sodeluje pri predmetu Paliativna oskrba.


Bibliografija/COBISS