Marta Smodiš, mag. zdr. neg., spec. manag., viš. pred.

Smodiš Marta Email: msmodis@fzab.si
Telefon: +386 4 5869 364
Govorilne ure: Vsak ponedeljek ob 14. uri po predhodni najavi po elektronski pošti.

Kratek življenjepis

Marta Smodiš je po izobrazbi magistrica zdravstvene nege, specialistka managementa, višja predavateljica. Svojo pot je začela v Splošni bolnišnici na Jesenicah. V času svojega poklicnega razvoja je ob delu zaključila podiplomski specialistični študij, smer Kadrovski management. Zaključila je tudi magistrski študij Zdravstvena nega. Od oktobra 2010 je bila Glavna medicinska sestra na Ginekološko - porodniškem oddelku. Delovala je tudi kot notranja presojevalka v procesu kakovosti. V septembru leta 2013 se je zaposlila na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin, kjer sodeluje pri predmetih Proces zdravstvene nege, varne zdravstvene obravnave in dokumentiranje v zdravstveni negi, Zdravstvena nega internističnega pacienta, Management in vodenje v zdravstvu in zdravstveni negi, Zdravstvena nega na primarnem in patronažnem zdravstvenem varstvu s promocijo zdravja in kot Koordinatorica kliničnega usposabljanja na FZAB ter Koordinatorica v različnih učnih bazah. Je mentorica in recenzentka diplomskih del študentom. Sodeluje v različnih komisijah: Komisiji za študijske in študentske zadeve in kot predsednica Komisije za tutorstvo. Sodeluje pri izmenjavi tujih študentov na področju pridobivanja učnih mest v učnih bazah ter v različnih projektih Fakultete za zdravstvo Angele Boškin, hkrati sodeluje tudi pri študijskem programu za izpopolnjevanje Mentorstvo v kliničnem okolju.

 

 


Bibliografija/COBISS