Marta Smodiš, mag. zdr. neg., spec. manag., pred.

Smodiš Marta Email: msmodis@fzab.si
Telefon: +386 4 5869 364
Govorilne ure: Vsak ponedeljek ob 14. uri po predhodni najavi po elektronski pošti.

Kratek življenjepis

Marta Smodiš je po izobrazbi magistrica zdravstvene nege, specialistka managementa, predavateljica. Svojo pot je začela v Splošni bolnišnici na Jesenicah. V času svojega poklicnega razvoja je ob delu zaključila podiplomski specialistični študij, smer Kadrovski management. Od oktobra 2010 je bila Glavna medicinska sestra na Ginekološko - porodniškem oddelku. Delovala je tudi kot notranja presojevalka v procesu kakovosti. V septembru leta 2013 se je zaposlila na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin, kjer sodeluje pri predmetih Proces zdravstvene nege, varne zdravstvene obravnave in dokumentiranje v zdravstveni negi, Zdravstvena nega internističnega pacienta, Management in vodenje v zdravstvu inzdravstveni negi in kot Koordinatorica kliničnega usposabljanja na FZAB ter koordinatorica v različnih učnih bazah. Je mentorica in recenzentka diplomskih del študentom. Je tudi predsednica Komisije za tutorstvo. Sodeluje pri izmenjavi tujih študentov na področju pridobivanja učnih mest v učnih bazah ter v projektih Fakultete za zdravstvo Angele Boškin.

 

 


Bibliografija/COBISS