doc. dr. Maja Sočan

Sočan Maja Email: msocan@fzab.si
Telefon: +386 1 2441 522

Nosilec predmetov na I. stopnji

Javno zdravje in osnove promocije zdravja
Javno zdravje 2

Kratek življenjepis

Doc. dr. Maja Sočan je diplomirala na Medicinski fakulteti v Ljubljani. Po končanem študiju in opravljenem stažu je bila krajši čas zaposlena na Železničarskem zdravstvenem domu, nato na Kliniki za infekcijske bolezni, Univerzitetni klinični center v Ljubljani, kjer je opravila specializacijo iz interne medicine in magistrirala. Od leta 1998 dalje dela na Inštitutu za varovanje zdravja, zdaj kot svetovalka direktorice. Svojo strokovno pot je nadgradila s specializacijo iz javnega zdravja in obranila doktorsko nalogo leta 2003. Pri strokovnem in raziskovalnem delu se posveča spremljanju in obvladovanju nalezljivih bolezni, predvsem okužbam dihal, novim povzročiteljem in nekaterim boleznim, ki jih preprečujemo s cepljenjem. V letu 2005 je bila na Medicinski fakulteti habilitirana za docentko. Sodeluje pri dodiplomskem in podiplomskem izobraževanju. Je članica domačih in tujih strokovnih združenj in evropskih mrež na področju nalezljivih bolezni.

Na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin je dopolnilno zaposlena kot visokošolska učiteljica in nosilka predmetov Javno zdravje in osnove promocije zdravja in Javno zdravje 2 na študijskem programu prve stopnje Zdravstvena nega.


Bibliografija/COBISS