Tanja Stare Pušavec, prof. angl. in nem. jezika, pred.

Stare Pušavec Tanja Email: tanja.stare-pusavec@guest.arnes.si
Govorilne ure: Po predhodnem dogovoru po elektronski pošti pol ure pred izpitom in po predavanju.

Kratek življenjepis

Tanja Stare Pušavec, profesorica angleščine in nemščine, je diplomirala leta 2000 na Filozofski fakulteti, Univerza v Ljubljani. Študij angleškega jezika je zaključila leta z diplomsko nalogo pri dr. Janezu Skeli, in sicer z analizo potreb študentov angleščine kot poslovnega jezika; študij nemščine pa z diplomsko nalogo pri mag. Marjeti Senčar s tematiko možnosti prevajanja idiomov iz nemškega v slovenski jezik. Je članica Slovenskega društva učiteljev tujega jezika IATEFL. Redno pripravlja referate in piše strokovne članke s področja poučevanja angleščine kot tujega jezika. Na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin je pogodbeno zaposlena kot predavateljica za področje Angleški jezik.
 


Bibliografija/COBISS