dr. Eva Stergar, viš. pred.

Stergar Eva Email: eva.stergar@quest.arnes.si

Kratek življenjepis

Dr. Eva Stergar, univ. dipl. psih., je na Oddelku za psihologijo Filozofske fakultete v Ljubljani diplomirala leta 1977, magistrirala leta 1989 in doktorirala leta 2015 z disertacijo  Psihosocialni varovalni dejavniki uporabe marihuane med mladostniki.
 
Od leta 1978 do 1990 je bila zaposlena na Centru za razvoj univerze, od 1990 do 2004 pa na Inštitutu za varovanje zdravja RS sprva kot vodja oddelka za zdravstveno vzgojo, nato kot predstojnica novoustanovljenega Centra za promocijo zdravja. Septembra 2004 se je zaposlila kot svetovalka na Kliničnem inštitutu za medicino dela, prometa in športa v UKC Ljubljana. 31. 12. 2008 se je upokojila, a s KIMDPŠ še vedno sodeluje kot svetovalka za področje promocije zdravja (pri delu).
 
Interdisciplinarna znanja s področja zdravstvene vzgoje in promocije zdravja je osvojila na mednarodnih podipolmskih izobraževanjih, tečajih, seminarjih, kongresih, konferencah in drugih oblikah izobraževanja (Limburška univerza, Visoka šola v Nijmegenu, IFF - Dunaj, Soros fondacija v sodelovanju z Johns Hopkins University, Svetovna zdravstvena organizacija, International Visitor Program vlade ZDA) ter z individualnim študijem. 
 
Od 1992 do 2004 je bila nacionalna koordinatorica evropskega projekta Zdrave šole, od 2004 do 2008 je vodila nacionalno kontaktno točko za sodelovanje z Evropsko mrežo za promocijo zdravja pri delu. V letih 2004 – 2006 je vodila projekt Phare – Izobraževanje za zdravo delo in življenje. Razvila oz. koordinirala je razvoj in implementacijo vrste programov kot npr. »Vrtnica« (preprečevanje poškodb ob nepravilnem skoku v vodo), Spodbujanje nekajenja v osnovnih šolah, spodbujanje cepljenja predšolskih in šolskih otrok, vodila skupino za vplivanje na sprejem prvega zakona za nadzor uporabe tobaka v RS. 
 
Na področju raziskovanja (šifra raziskovalca 07534) je usmerjena predvsem v proučevanje razširjenosti različnih drog in vedenj, povezanih z zdravjem: Mladi in njihov odnos do alkohola (1990), ESPAD – Evropska raziskava o alkoholu in preostalih drogah med šolsko mladino (1994–2014), HBSC – Z zdravjem povezano vedenje v šolskem obdobju (2000–2005), Dejavniki tveganja pri slovenskih srednješolcih (1996, nosilka raziskave je bila prof. Martina Tomori), Mnenja direktoric in direktorjev o zdravju in promociji zdravja v podjetjih (2004–2005), Prva nacionalna raziskava o razširjenosti uporabe prepovedanih drog v splošni populaciji (2008).
 
Na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin je višja predavateljica na študijskem programu druge stopnje Promocija zdravja pri predmetih Promocija zdravja pri delu, Temelji promocije zdravja in metode dela in Načrtovanje in evalvacija programov promocije zdravja.
 
 

 


Bibliografija/COBISS