Mojca Strgar Ravnik, mag. zdr. neg., uč. vešč.

Strgar Ravnik Mojca Email: moja.strgar@gmail.com
Govorilne ure: Po dogovoru

Nosilec predmetov na I. stopnji

 ZN otroka in mladostnika s pediatrijo

Kratek življenjepis

Po končani srednji šoli se je zaposlila na internem oddelku Splošne bolnišnice Jesenice. Svoje delo je nadaljevala v endoskopski ambulanti ter kasneje v Internistični intenzivni terapiji, nazadnje kot vodja zdravstvene nege v tej enoti. Leta 2003 se je vpisala v visokošolski študij, na Visoki šoli za zdravstveno nego, sedaj Zdravstveni fakulteti v Ljubljani je diplomirala leta 2008, 2009 pa se je vpisala na magistrski študij Fakultete za zdravstvo Angele Boškin, kjer je leta 2016 tudi magistrirala. Od leta 2010 je zaposlena na pediatričnem oddelku Splošne bolnišnice Jesenice, leta 2013 pa je poleg tega prevzela še vodenje zdravstvene in babiške nege na ginekološko – porodniškem oddelku. Koordinira tudi nekaj projektnih skupin, v drugih aktivno sodeluje. Je tudi notranja presojevalka za proces kakovosti. Sodeluje v delovni skupini RSKZN za negovalne diagnoze – SLONDA.

Leta 2013 je pridobila naziv učiteljica veščin na FZJ.

Bibliografija/COBISS