Alenka Terbovc, pred.

Terbovc Alenka Email: alenka.terbovc@dom-drjankabenedika.si
Govorilne ure: Po predhodnem dogovoru po elektronski pošti.

Kratek življenjepis

Alenka Terbovc je leta 2011 diplomirala na Visoki šoli za zdravstveno nego Jesenice in pridobila naziv diplomirana medicinska sestra. Istega leta se je na Fakulteti za zdravstvo Univerze v Mariboru vpisala na magistrski študij smer Management v zdravstvu in leta 2015 z odliko pridobila naziv magistrica zdravstvenega in socialnega managementa.
Zaposlena je kot Namestnica direktorja za področje zdravstvene nege in oskrbe v domu dr. Janka Benedika v Radovljici. Od leta 2016 do 2020 je izvajala zdravstveno vzgojo v srednjih šolah, pred tem je eno leto sodelovala tudi pri zdravstveni vzgoji v osnovnih šolah. Izvajala je tudi predavanja za starše dijakov. Aktivno je bila vključena v pripravo in izvedbo Promocije zdravja na delovnem mestu v Zdravstvenem domu Kranj.

Na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin sodeluje pri predmetu Zdravstvena nega pacienta s kroničnimi obolenji.
 


Curriculum Vitae

Alenka Terbovc graduated in 2011 at college of Nursing and obtained the title of graduate nurse. In the same year, she enrolled in the Master's degree program in Health Management at the Faculty of Health, University of Maribor, and in 2015 she obtained the title of Master of Health and Social Management with honors. She is employed as the Deputy Director for Nursing and Home Care, at the nursing home dr. Janko Benedik in Radovljica. From 2016 to 2020, she provided health education in secondary schools, before that she also participated in health education in primary schools for one year. She also gave lectures for parents of the students. She was actively involved in the preparation and implementation of Workplace Health Promotion at the Kranj Health Center.

At the Angela Boškin Faculty of Health she participates in the course Nursing of a patient with chronic diseases.
 


Bibliografija/COBISS