Alenka Terbovc, pred.

Terbovc Alenka Email: alenka.terbovc@zd-kranj.si
Govorilne ure: Po predhodnem dogovoru po elektronski pošti.

Kratek življenjepis

Alenka Terbovc je leta 2011 diplomirala na Visoki šoli za zdravstveno nego Jesenice in pridobila naziv diplomirana medicinska sestra. Istega leta se je na Fakulteti za zdravstvo Univerze v Mariboru vpisala na magistrski študij smer Management v zdravstvu in leta 2015 z odliko pridobila naziv magistrica zdravstvenega in socialnega managementa. Zaposlena je kot diplomirana medicinska sestra v referenčni ambulanti družinske medicine in v zdravstveni vzgoji v Zdravstvenem domu Kranj. Od leta 2016 izvaja zdravstveno vzgojo v srednjih šolah, pred tem je eno leto sodelovala tudi pri zdravstveni vzgoji v osnovnih šolah. Izvaja tudi predavanja za starše dijakov. Aktivno je vključena v pripravo in izvedbo Promocije zdravja na delovnem mestu v Zdravstvenem domu Kranj. Sodeluje pri razvijanju standardov kakovosti in nastanjanju skupine za kakovost v zdravstveni negi v Zdravstvenem domu Kranj.

Na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin sodeluje pri predmetu Zdravstvena nega pacienta s kroničnimi obolenji.

 

Bibliografija/COBISS