dr. Zdenka Tičar, pred.

Tičar Zdenka Email: zdenka.ticar@gmail.com
Govorilne ure: Po predhodni najavi na elektronski pošti

Kratek življenjepis

Dr. Zdenka Tičar, rojena 23. 5. 1963 v Kranju je Srednjo zdravstveno šolo zaključila leta 1982 in se zaposlila na Infekcijski kliniki, ob delu pa nadaljevala študij na Višji šoli za zdravstvene delavce. Po zaključenem študiju se je zaposlila v Centralnem operacijskem bloku v Kliničnem centru Ljubljana in kasneje v intenzivni enoti Bolnišnice za ginekologijo in porodništvo Kranj. Kot patronažna medicinska sestra je dvanajst let delala v patronažni službi. V Društvu za duševno prizadete je kot strokovna sodelavka v okviru dela na terenu sodelovala z Društvom za duševno prizadete v Kranju. Glede na delo in potrebe, ki jih je čutila, se je leta 1996 odločila nadaljevati študij na Visoki upravni šoli. Leta 2000 se je odločila, da svoje delo nadaljuje na področju socialno-varstvenega zavoda in se zaposlila kot vodja negovalnih oddelkov. Dodatno se je izobraževala na področju kinestetike in bazalne stimulacije v zdravstveni negi. Po opravljeni diplomi na Visoki upravni šoli je leta 2002 nadaljevala na podiplomskem študiju Državnih in evropskih študij na Brdu pri Kranju in leta 2005 zaključila znanstveni magistrski študij. V letu 2007 je zaključila program izpopolnjevanja strokovne izobrazbe s padagoško-andragoško izobrazbo in v letu 2008 opravila strokovni izpit za strokovne delavce na področju vzgoje in izobraževanja. Od leta 2008 je zaposlena na Ministrstvu za zdravje, v Direktoratu za zdravstveno varstvo in pokriva področje zdravstvene nege. V letu 2018 je doktorirala iz javne uprave - Uvajanja novih oblik obravnav v zdravstveni dejavnosti v Sloveniji na Fakulteti za državne in evropske študije. 

Na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin sodeluje pri predmetu Etika in filozofija zdravstvene nege z zdravstveno zakonodajo. Sodeluje tudi pri študijskem programu za izpopolnjevanje Mentorstvo v kliničnem okolju.


Bibliografija/COBISS