doc. dr. Viktorija Tomič

Tomič Viktorija Email: viktorija.tomic@klinika-golnik.si
Telefon: 04/2569 401

Nosilec predmetov na II. stopnji

Epidemiologija in nadzor bolnišničnih okužb (sonosilka)

Kratek življenjepis

Doc. dr. Viktorija Tomič, dr. med. je specialistka klinične mikrobiologije, zaposlena na Univerzitetni klinik za pljučne bolezni in alergijo Golnik kot vodja Laboratorija za respiratorno mikrobiologijo in vodja Komisije za preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb. Od leta 2003 je bila podpredsednica Nacionalne komisije za preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb (NAKOBO) pri Ministrstvu za zdravje, od leta 2010 pa je predsednica NAKOBO.
Poglobljeno se ukvarja z okužbami spodnjih dihal, preudarno rabo antibiotikov, preprečevanjem bolnišničnih okužb v bolnišnicah in socialno-varstvenih zavodih.

Na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin sodeluje kot izvajalka predmeta na študijskem programu druge stopnje Zdravstvena nega Epidemiologija in nadzor bolnišničnih okužb.
 


Bibliografija/COBISS