dr. Tanja Torkar, pred.

Email: ttorkar@fzab.si
Govorilne ure: Po predhodnem dogovoru po elektronski pošti.

Nosilec predmetov na I. stopnji

Promocija zdravja z metodiko zdravstvene vzgoje (sonosilka)

Kratek življenjepis

Na Zdravstveni fakulteti Univerze v Ljubljani je pridobila naziv višja medicinska sestra (1995), na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani naziv profesorica zdravstvene vzgoje (1998), na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin magistrica zdravstvene nege (2012). Na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani je na programu Biomedicina, smer Javno zdravje pridobila naziv doktorica znanosti (2023), raziskovala je potrebe pacientov s hudimi duševnimi motnjami v dnevnih bolnišnicah.

Sprva se je zaposlila v Splošni bolnišnici Jesenice, nato leta 2002 na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje, kjer je delovala na projektih krepitve zdravja ter izvajala predavanja in preventivne delavnice za različne populacijske skupine. Od leta 2015 je zaposlena v Psihiatrični bolnišnici Begunje, kjer med drugim izvaja edukacijske skupine za paciente na psihoterapevtskem oddelku. Je recenzentka pri reviji Obzornik zdravstvene nege. Hkrati na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin deluje od leta 2007. Trenutno izvaja predavanja in seminarje pri predmetu Promocija zdravja z metodiko zdravstvene vzgoje na programu Zdravstvena nega (VS) ter pri predmetu Duševno zdravje med preventivo in promocijo na programu Promocija zdravja (mag./2l.).
 


Bibliografija/COBISS