izr. prof. dr. Samo Uhan

Uhan Samo Email: samo.uhan@quest.arnes.si

Nosilec predmetov na III. stopnji

 Raziskovalno delo in raziskovalna metodologija: kvantitativne, kvalitativne in mešane metode (sonosilec)

Kratek življenjepis

Samo Uhan je doktor socioloških znanosti in izredni profesor za področje metodologije družboslovnega raziskovanja. Doktoriral je s temo, ki se ukvarja z vplivi različnih kontekstov  v  raziskovanju javnega mnenja. Zaposlen je kot visokošolski učitelj na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani, kjer izvaja nabor metodoloških predmetov, ki na komplementaren način združujejo sociološke vsebine in koncepte s klasičnimi in sodobnimi raziskovalnimi pristopi. 

Raziskovalno deluje kot  član skupine v okviru Centra za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij. Vključen je v vrsto raziskovalnih projektov, med kateri so najpomembnejši Slovensko javno mnenje ter mednarodni ISSP – International Social Survey Programme,  WVS - World Value Survey in ESS – European Social Survey. Je član ekspertne skupine European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions.  Njegovo raziskovalno delovanje in zanimanje je usmerjeno v preučevanje procesov raziskovanja javnega mnenja, še posebej na področjih, ki se povezujejo s fenomeni politične kulture, državljanske participacije in vrednot.

Samo Uhan je bil leta 2012 s sklepom državne komisije imenovan za člana Državne predmetne komisije za sociologijo za splošno maturo.

 

 


Bibliografija/COBISS