Tanja Urdih Lazar, viš. pred.

Urdih Lazar Tanja

Kratek življenjepis

Tanja Urdih Lazar ima več kot 20 let delovnih izkušenj na področju javnega zdravja in promocije zdravja. Zadnja leta vodi Center za promocijo zdravja pri delu na Kliničnem inštitutu za medicino dela, prometa in športa v Ljubljani. Sodeluje v številnih evropskih projektih in hkrati skrbi za razvoj, vodenje in izvajanje domačih programov promocije zdravja pri delu, med drugim vodi tudi program Čili za delo.  

 
Pri svojem delu namenja veliko pozornosti razvoju programov usposabljanja iz promocije zdravja pri delu za različne ciljne skupine, tako za delavce in delodajalce, strokovne delavce za varnost pri delu kot tudi za svetovalce za promocijo zdravja pri delu. Je nosilka raziskave o razširjenosti trpinčenja na delovnem mestu v Sloveniji ter glavna raziskovalka Evropske raziskave o alkoholu in preostalih drogah med šolsko mladino (ESPAD) na nacionalni ravni.
 
 
 

Bibliografija/COBISS