red. prof. dr. David Božidar Vodušek, višji svetnik

Vodušek David Božidar Email: vodusek.david.b@gmail.com
Govorilne ure: Ponedeljek 18.00-18.30

Kratek življenjepis

Redni profesor dr. David Božidar Vodušek, dr. med., FEAN*, višji svetnik, je leta 1976 diplomiral na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani. Specializacijo iz nevrologije je zaključil leta 1982 na Nevrološki kliniki Univerzitetnega kliničnega centra v Ljubljani, nato pa je večkrat dopolnjeval znanje z izobraževanjem v tujini (Angliji, Švedski, ZDA). Podiplomski študij iz nevrologije (magisterij in doktorat) je opravil na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani. Od leta 1976 je bil zaposlen na Inštitutu za Klinično nevrofiziologijo Kliničnega centra v Ljubljani, kjer je bil v obdobju 1991-1996 direktor, od leta 1996 do upokojitve koncem 2016 pa je delal kot strokovni direktor Nevrološke klinike UKC v Ljubljani. Bil je zaposlen hkrati na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani od 1988 do 2016, kjer je imel od leta 1990 učiteljsko mesto. Nadomeščal je  predstojnika katedre za nevrologijo od 1999 do 2004 in vodil katedro od 2004 do 2008.

V tujini je bil gostujoči asistent na Baylor College, Houston, Texas, ZDA (198283), in gostujoči profesor na New York University Medical Center, NY, ZDA (1991; 1993). Od 1999 do 2016 je bil sonosilec in koordinator predmeta "Nevrološke vede" medfakultetnega podiplomskega študija Biomedicina na Univerzi v Ljubljani. Bil je glavni mentor specializantom iz nevrologije, predsednik in član izpitnih komisij za specialistične izpite, dolga leta vodja specializacije iz nevrologije pri Zdravniški zbornici, mentor in somentor pri magistrskem študiju in magistrskih nalogah in mentor pri doktoratih, mentor tujim raziskovalcem ter sodni izvedenec za področje nevrologija. Prof. Vodušek je bil član in več let predsednik Razširjenega strokovnega kolegija za nevrologijo pri Ministrstvu za zdravje RS in tudi dva mandata član Zdravstvenega sveta pri Ministrstvu za zdravje RS. Bil je predstavnik RS v Section of Neurology, UEMS. Pri svojem strokovnem delu se je posebej posvetil problematiki klinične nevrofiziologije, periferne nevrologije, živčno-mišičnih bolezni in uronevrologije in je bil na teh področjih aktivni raziskovalec. Glavnina njegovih znanstveno raziskovalnih del obsega članke v mednarodnih revijah s področij nevrologije, klinične nevrofiziologije, delovanja avtonomnega živčnega sistema, nevrorehabilitacije, nevrourologije in uroginekologije, je pa tudi avtor in soavtor številnih poglavij v domačih, še posebej pa tujih strokovnih knjigah.

Bil je med drugim sourednik knjige v najprestižnejši seriji s področja nevrologije Handbook of Clinical Neurology. Bibliografija vključuje prek 400 strokovnih in znanstvenih del v domačih in tujih revijah ter monografijah. Njegovo mednarodno odmevnost dokazuje tudi njegova citiranost. Prof. Vodušek je bil organizator strokovnih srečanj in kongresov. Je v uredniških odborih mednarodnih revij Neurourology and Urodynamics in Journal of CME. Profesor Vodušek je član Slovenskega in Nemškega Nevrološkega združenja, Britanskega združenja za klinično nevrofiziologijo, European Academy of Neurology in European Federation of Autonomic Societies. Bil je tudi več let na vodilnih mestih zadnjih dveh organizacij in je še vedno član odborov v European Academy of Neurology.

Na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin je visokošolski učitelj pri predmetu Nevrologija in nevrofiziologija.
 


Curriculum Vitae

Dr. David B. Vodušek is Emeritus Professor of Neurology at the University of Ljubljana, Slovenia, Faculty of Medicine. He held the position of Medical Director, Division of Neurology, University Medical Center Ljubljana, Slovenia, between 1996 and 2018, and continues as consultant neurologist and clinical neurophysiologist.

Dr. Vodušek was born and raised in Slovenia. He received his medical degree (1976), and his PhD (1989) from the University of Ljubljana. He trained also in the Department for Clinical Neurophysiology, Uppsalla, Sweden, and at the Institute of Neurology, Queen Square, London, UK. He became Board certified in Neurology in 1982. Dr, Vodušek was a visiting assistant professor at Baylor College, Houston, Texas, USA (198283), in the New York University Medical center, NY, USA (1991; 1993), and a Consultant in Ibn Sina Hospital, Kuwait (1986-1987). From 1991 to 1996 he was Head of the Institute of Clinical Neurophysiology in Ljubljana. He was appointed full Professor of Neurology at the University of Ljubljana, Slovenia, in 1997, and was Chair of Neurology, Medical Faculty, University of Ljubljana (20042007).

Dr. Vodušek is a member of the Slovene Medical Academy, the Slovene and German Neurological Associations, the British Association of Clinical Neurophysiology, the European Academy of Neurology (FEAN) and the European Federation of Autonomic Societies. Dr. Vodušek serves as Chair of the EAN Sub-Committee for European Affairs; co-chair of the Joint UEMS SN - EAN Education Board). He is Chair of the BioMed Alliance Permanent Experts Committee on CME and serves on the Editorial Boards of Neurourology and Urodynamics and Journal of European CME.

Dr. Vodušek's research interests include uro-neurology, clinical neurophysiology, and peripheral neurology; he has authored more than 150 articles in peer-reviewed international journals, many Chapters in international Editions, and co-edited the 130th volume of the Handbook of Clinical Neurology series (Neurology of Sexual and Bladder Disorders).
 


Bibliografija/COBISS