mag. Pia Vračko, viš. pred.

Email: pia.vracko@nijz.si
Govorilne ure: Po dogovoru

Kratek življenjepis

Mag. Pia Vračko je leta 2001 diplomirala na Medicinski fakulteti v Ljubljani. Po opravljenem pripravništvu je izzive uresničevala v farmacevtski industriji, leta 2005 pa se je zaposlila na Inštitutu za varovanje zdravja, današnjem Nacionalnem inštitutu za javno zdravje, kjer je ob programu specializacije javnega zdravja tudi aktivno sodelovala s Svetovno zdravstveno organizacijo na področju varovanja zdravja otrok in mladostnikov v povezavi z okoljskimi tveganji in koordinirala pripravo medresorsko usklajene Nacionalne strategije za zdravje otrok in mladostnikov v povezavi z okoljem 20122020. Specialistični izpit iz javnega zdravja je s pohvalo opravila leta 2012. Leta 2016 je na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani s pohvalo zaključila znanstveni magistrski program mednarodna ekonomija.

Leta 2013 je prevzela vodenje Oddelka za kronične bolezni, od leta 2014 je vodila Program preprečevanja in obvladovanja kroničnih nenalezljivih bolezni. V letu 2015 je sodelovala pri pripravi Nacionalnega plana zdravstvenega varstva 20162025 Skupaj za družbo zdravja. V letih 2016 in 2017 je v sodelovanju z Ministrstvom za zdravje Republike Slovenije koordinirala proces priprave Strategije primarnega zdravstvenega varstva v Sloveniji. Leta 2017 je v sodelovanju s Svetovno zdravstveno organizacijo in Ministrstvom za zdravje Republike Slovenije prevzela koordinacijo procesa ocenjevanja ključnih funkcij javnega zdravja v Sloveniji, sodelovala je pri razvoju pristopov za opredelitev prispevka vlaganj v zdravje in zdravstvene sisteme k ekonomskemu in socialnemu razvoju družbe. Med septembrom 2018 in aprilom 2019 je bila imenovana za državno sekretarko na Ministrstvu za zdravje. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje nadaljuje razvoj pristopov za krepitev primarnega zdravstvenega varstva v Sloveniji in v Evropski regiji Svetovne zdravstvene organizacije.

Akademsko in strokovno deluje na področjih zdravstvenih sistemov, s poudarkom na primarnem zdravstvenem varstvu ter na univerzalni dostopnosti do zdravja in zdravstvenega varstva, na področju determinant zdravja v povezavi s trajnostnim razvojem ter ukrepov za krepitev zdravja s pristopi zdravja v vseh politikah. V praksi se udejstvuje pri razvoju in implementaciji celostnih sistemskih pristopov za preprečevanje in obvladovanje kroničnih bolezni od oblikovanja politik zdravstvenega in drugih resorjev do strateškega načrtovanja, organizacije, financiranja in spremljanja zdravstvenega sistema, epidemiološkega spremljanja kroničnih bolezni, promocije zdravega načina življenja in izvajanja programov za preprečevanje kroničnih bolezni na primarni ravni zdravstvenega varstva. S Katedro za javno zdravje na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani sodeluje kot asistentka za področje javno zdravje.

Na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin sodeluje kot visokošolska učiteljica pri predmetu Javno zdravje in osnove promocije zdravja in predmetu Zdravje v vse politike in globalna evropska perspektiva v promociji zdravja.


Bibliografija/COBISS