mag. Pia Vračko, viš. pred.

Vračko Pia Email: pia.vracko@nijz.si
Govorilne ure: Po dogovoru

Kratek življenjepis

Mag. Pia Vračko je leta 2001 diplomirala na Medicinski fakulteti v Ljubljani. Po opravljenem pripravništvu je izzive uresničevala v farmcevtskih podjetjih, leta 2005 pa se je zaposlila na Inštitutu za varovanje zdravja, na Centru za zdravstveno ekologijo, kjer je ob programu specializacije javnega zdravja tudi aktivno sodelovala s Svetovno zdravstveno organizacijo na področju varovanja zdravja otrok in mladostnikov v povezavi z okoljskimi tveganji in koordinirala pripravo medresorsko usklajene nacionalne strategije za zdravje otrok in mladostnikov v povezavi z okoljem 2012 – 2020. Specialistični izpit iz javnega zdravja je ‘cum laude’ opravila leta 2012. Leta 2016 je na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani s pohvalo zaključila znanstveni magistrski program mednarodna ekonomija. Leta 2013 je prevzela vodenje Oddelka za kronične bolezni. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje od leta 2014 vodi Program preprečevanja in obvladovanja kroničnih nenalezljivih bolezni. Akademsko in strokovno deluje na področjih ekonomskih, socialnih in okoljskih determinant zdravja v povezavi s trajnostnim razvojem, s posebnim zanimanjem za krepitev zdravja s pristopi zdravja v vseh politikah. V praksi se udejstvuje pri razvoju in implementaciji celostnih sistemskih pristopov za preprečevanje in obvladovanje kroničnih bolezni od oblikovanja politik zdravstvenega in drugih resorjev do strateškega načrtovanja, organizacije, financiranja in spremljanja zdravstvenega sistema, epidemiološkega spremljanja kroničnih bolezni, promocije zdravega načina življenja in izvajanja programov za preprečevanje kroničnih bolezni na primarni ravni zdravstvenega varstva. V sodelovanju z Ministrstvom za zdravje Republike Slovenije in pisarno Svetovne zdravstvene organizacije za Evropsko regijo koordinira proces ocenjevanja ključnih funkcij javnega zdravja v Sloveniji. S Katedro za javno zdravje na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani sodeluje kot asistentka za področje javno zdravje. Na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin sodeluje kot visokošolska učiteljica pri predmetu Zdravje v vse politike in globalna evropska perspektiva v promociji zdravja.