Katja Vrankar, dipl. m. s., mag. zdr. neg., pred.

Vrankar Katja Email: vrankar.katja@gmail.com
Govorilne ure: Po predhodnem dogovoru po elektronski pošti.

Kratek življenjepis

Katja Vrankar je diplomirala leta 1998 na Zdravstveni Fakulteti Ljubljana. Leta 2013 je končala magistrski študijski program na Fakulteti za zdravstvene vede v Mariboru. V Univerzitetni kliniki za pljučne bolezni in alergijo Golnik je bila zaposlena med leti 1999 in 2022, sprva kot diplomirana medicinska sestra na bolniških oddelkih, kasneje na Oddelku za intenzivno terapijo in nego, kot vodja tima. Od leta 2004 do  2018 je opravlja delo vodilne medicinske sestre Oddelka za Intenzivno terapijo in nego. En mandat (20182022) je opravljala funkcijo pomočnice direktorja za področje zdravstvene nege v Kliniki Golnik. Od 1. 11. 2022 dalje pa  je zaposlena v Univerzitetni psihiatrični kliniki Ljubljana.  

Od leta 2008 sodeluje kot strokovna sodelavka za področje zdravstvene nege na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin in od leta 2014 dalje je habilitirana predavateljica na FZAB. Sodeluje pri predmetu Zdravstvena nega internističnega bolnika.
 


Bibliografija/COBISS