mag. Mitja Vrdelja, pred.

Vrdelja Mitja Email: mitja.vrdelja@gmail.com
Govorilne ure: Po predhodnem dogovoru po elektronski pošti.

Kratek življenjepis

Mitja Vrdelja je leta 2003 diplomiral na Fakulteti za družbene vede in si pridobil naziv univerzitetni diplomirani komunikolog. V letu 2017 je Fakulteti za družbene vede zaključil magistrski študij in si pridobil naziv magister odnosov z javnostmi. V študijskem letu 2017/2018 na Fakulteti za družbene vede nadaljuje študij na  doktorskem študiju Humanistike in družboslovja s področja odnosov z javnostmi.  

 
Ima večletne delovne izkušnje s področja novinarstva in odnosov z javnostmi. V letih od 2005 do 2008 je kot novinar delal za različne medijske hiše, leta 2008 pa je se kot predstavnik za odnose z javnostmi zaposlil na takratnem Inštitutu za varovanje zdravja RS. V letu 2015 je prevzel vodenje na novo ustanovljene Službe za komuniciranje na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje, ki jo vodi še danes. Na Inštitutu je tudi vodja Delovne skupine za komuniciranje. 
 
Pri delu na Inštitutu se dnevno srečuje z zdravstvenim komuniciranjem in komuniciranjem z različnimi deležniki ter različnimi področji komuniciranja – interno komuniciranje, odnosi z mediji, krizno komuniciranje, komuniciranje tveganj, strateško komuniciranje, korporativno komuniciranje itd. V delovanju na Inštitutu je sodeloval, pripravljal in vodil več različnih najzahtevnejših komunikacijskih projektov, kot sta komunikacijski kampanji Preveč soli škodi, Ustavimo gripo itd.
Dnevno tesno sodeluje tudi z različnimi vladnimi in nevladnimi ter strokovnimi inštitucijami v Sloveniji in tujini, kot npr. Svetovna zdravstvena organizacija in Evropska komisija. Kot predstavnik Slovenije sodeluje v različnih delovnih skupinah evropskih inštitucij:
član Communication Expert Network pri Evropski agenciji za varnost hrane – EFSA,
kontaktna točka za komuniciranje za Slovenijo pri Evropskem centru za spremljanje in obvladovanje bolezni (ECDC) 
član skupine Health Security Committee Communications' network pri Evropski komisiji. 
 
Je član uredniškega odbora mesečnika eNBOZ - Elektronskih novic s področja nalezljivih bolezni in okoljskega zdravja ter Revije Javno zdravje, katerih izdajatelj je Nacionalni inštitut za javno zdravje. Že več let sodeluje v Sekciji za preventivno medicino pri Slovenskem zdravniškem društvu in je član Slovenskega društva za odnose z javnostmi. Na področju komuniciranja je sodeloval na različnih slovenskih in tujih projektih na Inštitutu (npr. Skupaj za zdravje, AHA.si, PANgEA - Telesna aktivnost in prehrana za kakovostno staranje, PARENT - cross-border Patient REgiestries iNiTiative, epSOS - Smart Open Services for European Patients), kot tudi na aplikativnem raziskovalnem projektu Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS. Kot raziskovalec asistent sodeluje v raziskovalni skupini Nacionalnega inštituta za javno zdravje. 
 
Kot predavatelj je leta 2009 sodeloval na strokovnem srečanju Sekcije za preventivno medicino, v letu 2010 pa na Slovenski konferenci za odnose z javnostmi, ki je največji domači strokovni dogodek s tega področja. Na obeh dogodkih je predstavil kampanjo Ustavimo gripo. Področje kriznega komuniciranja in komuniciranja tveganja je v letih 2015 in 2016 predaval tudi specializantom javnega zdravja, in sicer v okviru 14-dnevnega seminarja Katastrofna medicina, ki ga je organiziral Nacionalni inštitut za javno zdravje. 
 
Na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin sodeluje pri predmetih druge stopnje Promocija zdravja Temelji promocije zdravja in metode dela in Zdravje v vse politike in globalna evropska perspektiva v promociji zdravja.