dr. Mitja Vrdelja, viš. pred.

Vrdelja Mitja Email: mit.vrdelja@gmail.com
Govorilne ure: Po predhodnem dogovoru po elektronski pošti.

Kratek življenjepis

Mitja Vrdelja je leta 2003 diplomiral na Fakulteti za družbene vede in si pridobil naziv univerzitetni diplomirani komunikolog. V letu 2017 je Fakulteti za družbene vede zaključil magistrski študij in si pridobil naziv magister odnosov z javnostmi. Študij  nadaljuje študij na doktorskem študiju Humanistike in družboslovja s področja odnosov z javnostmi na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani. 

Ima večletne delovne izkušnje s področja novinarstva in odnosov z javnostmi. V letih od 2005 do 2008 je kot novinar delal za različne medijske hiše, leta 2008 pa je se kot predstavnik za odnose z javnostmi zaposlil na takratnem Inštitutu za varovanje zdravja RS. V letih od 2015 do 2018 je vodil Službo za komuniciranje na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje, kjer je zaposlen še danes, poleg tega pa se ukvarja z raziskovalnim delom na področju zdravstvenega komuniciranja in zdravstvene pismenosti.

Pri delu na Inštitutu se dnevno srečuje z zdravstvenim komuniciranjem in komuniciranjem z različnimi deležniki ter različnimi področji komuniciranja – interno komuniciranje, odnosi z mediji, krizno komuniciranje, komuniciranje tveganj, strateško komuniciranje, korporativno komuniciranje itd. V delovanju na Inštitutu je sodeloval, pripravljal in vodil več različnih najzahtevnejših komunikacijskih projektov, kot sta komunikacijski kampanji Preveč soli škodi, Ustavimo gripo itd.

Dnevno tesno sodeluje tudi z različnimi vladnimi in nevladnimi ter strokovnimi inštitucijami v Sloveniji in tujini, kot npr. Svetovna zdravstvena organizacija in Evropska komisija.

Je član uredniškega odbora mesečnika eNBOZ - Elektronskih novic s področja nalezljivih bolezni in okoljskega zdravja ter Revije Javno zdravje, katerih izdajatelj je Nacionalni inštitut za javno zdravje. Že več let sodeluje v Sekciji za preventivno medicino pri Slovenskem zdravniškem društvu in je član Slovenskega društva za odnose z javnostmi. Na področju komuniciranja je sodeloval na različnih slovenskih in tujih projektih na Inštitutu (npr. Skupaj za zdravje, AHA.si, PANgEA - Telesna aktivnost in prehrana za kakovostno staranje, PARENT - cross-border Patient REgiestries iNiTiative, epSOS - Smart Open Services for European Patients), kot tudi na aplikativnem raziskovalnem projektu Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS. Kot raziskovalec asistent sodeluje v raziskovalni skupini Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

Na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin sodeluje pri predmetih druge stopnje Promocija zdravja Temelji promocije zdravja in metode dela in Zdravje v vse politike in globalna evropska perspektiva v promociji zdravja.


Bibliografija/COBISS