Stanka Vrtek, univ. dipl. org., mag. zdr. neg, strok. sod.

Vrtek Stanka Email: vrtekstanka@gmail.com

Kratek življenjepis

Izobrazba
Po končani srednji šoli je šolanje nadaljevala na Višji šoli za zdravstvene delavce - smer zdravstvena nega v Ljubljani, kjer je diplomirala leta 1983. V letu 1997 je svoje znanje dopolnila na Univerza v Ljubljani, Visoka šola za zdravstvo in študij uspešno končala leta 1999. Naslov  diplomskega dela: Starostnik in razjeda zaradi pritiska.
Spomladi leta 2001 se je udeležila  Podiplomskega tečaja iz hospitalne higiene na Univerzi v Ljubljani, Medicinska fakulteta.
Na Univerzi v Ljubljani, Visoka šola za zdravstvo Ljubljana  je bila izvoljena 23. 5. 2005 v naziv strokovne sodelavke za področje zdravstvene nege.
Študij je nadaljevala na Univerzi v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede, smer: Kadrovsko izobraževalni sistemi. Ob koncu študija je izdelala diplomsko delo z naslovom: Planiranje zdravstvene nege na Inštitutu za rehabilitacijo Ljubljana. Diplomirala je leta 2008.
Študij je nadaljevala na Univerzi v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede. Magistrsko delo z naslovom Učenje in aktivna vloga pacientov in svojcev v zdravstveni obravnavi po okvari hrbtenjače je zagovarjala  21. 1. 2013.

Delovne izkušnje:
Prva zaposlitev je bila na UKC Ljubljana, Travmatološka klinika, kjer je nabirala prve delovne izkušnje. Delovno okolje je zamenjala v SB Celje, dializni oddelek.
Zaradi menjave kraja bivanja je nadaljevala delo v UKC Ljubljana, Ortopedska klinika. Od leta 1998 je zaposlena na URI Soča v Ljubljani.
 


Bibliografija/COBISS