izr. prof. dr. Vesna Zadnik, dr. med., specialistka javnega zdravja

Zadnik Vesna Email: vzadnik@onko-i.si
Govorilne ure: Po predhodnem dogovoru po elektronski pošti.

Kratek življenjepis

Izr. prof. dr. Vesna Zadnik je leta 2001 diplomirala na Medicinski fakulteti v Ljubljani, od leta 2006 je specialistka javnega zdravja in doktorica znanosti s področja epidemiologije. Več kot 10 let je zaposlena na Onkološkem inštitutu Ljubljana, od leta 2006 je vodja enote za Epidemiologijo, kjer na podlagi podatkov Registra raka Republike Slovenije ter registrov organiziranih presejalnih programov za raka ZORA in DORA usmerja in izvaja poglobljene epidemiološke raziskave z namenom pojasnitve stanja, tako o zbolevnosti za rakom, časovnih trendih, prostorski razporeditvi, preživetju bolnikov z rakom, uspešnosti presejalnih programov, idr. Sodeluje v številnih domačih in mednarodnih raziskovalnih skupinah in projektih ter izsledke raziskav sistematično predstavlja in objavlja.
Na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani je bila leta 2015 imenovana za izredno profesorico za področje javnega zdravja. Predava dodiplomskim in podiplomskim študentom, strokovni in laični javnosti ter odločevalcem. Je mentorica diplomantom, magistrantom in doktorantom ter od leta 2010 tudi glavna mentorica specializantom javnega zdravja pri Zdravniški zbornici Slovenije in članica upravnega odbora Sekcije za preventivno medicino Slovenskega zdravniškega društva.Dr. Vesna Zadnik je soizvajalka predmeta Epidemiologija in uvod v demografijo.


Bibliografija/COBISS