dr. Monika Zadnikar, pred.

Zadnikar Monika Email: mzadnikar@fzab.si
Telefon: +386 4 5869 373

Kratek življenjepis

Dr. Monika Zadnikar je diplomirana fizioterapevtka in je diplomirala na Visoki šoli za zdravstvo v Ljubljani. Znanstveni doktorat je leta 2016 zaključila na Mednarodni podiplomski šoli Jožefa Stefana iz teme Razvoj metodološkega modela hipoterapije pri mladostnikih s cerebralno paralizo.

Poklicno pot je pričela leta 1989 kot fizioterapevtka v Centru Dolfke Boštjančič, kjer je v času službovanja opravila specializacijo iz nevrofizioterapije (1991) in jo nadaljevala v Zavodu za usposabljanje invalidne mladine Kamnik (1993). Bila je vodja rehabilitacijskega tima v katerem so strokovne izkušnje delili fizioterapevti, delovni terapevti, logopedi in delavci v jahalnici. 

Na Ministrstvu za zdravje (2017) je v okviru projektnega dela delala v direktoratu za dolgotrajno oskrbo na področju rehabilitacije.

Svojemu znanju je dodala znanja iz različnih strokovnih področij: vodenje tima, organizacija zdravstvenega varstva, terapije s konji. Dr. Monika Zadnikar izvaja izobraževanja iz področja hipoterapije v Sloveniji z mednarodno udeležbo od leta 2001, je vaditeljica plavanja, inštruktorica jahanja in ima dodatna strokovna znanja iz različnih tehnik fizioterapije (PNF, Mulligan, Bobath, idr.). Sodeluje z zbornicami in združenji ter fakultetami tako v Sloveniji kot v tujini. 

Leta 2016 je bila na fakulteti za zdravstvo Angele Boškin izvoljena v naziv predavateljica. Od leta 2018 pripravlja in usklajuje študijski program Fizioterapije in je predstojnica Katedre za fizioterapijo.

 
 

Bibliografija/COBISS