red. prof. dr. (Republika Finska) Danica Železnik

Železnik Danica

Kratek življenjepis

Prof.dr.(Republika Finska) Danica Železnik je redna profesorica s področja zdravstvenih ved in gerontologije. Zaključila je specializacijo iz gerontologije in rehabilitacije na Deaconal University College, Lovisenberg v Oslu na Norveškem in doktorat znanosti s področja zdravstvenih ved na University of Oulu, Faculty of Medicine na Finskem. Karierno pot je pričela v UKC Maribor na ortopedskem in pljučnem oddelku, kjer je delovala več kakor dvajset let. Kot prodekanica za izobraževanje je delovala na FZV, Univerzi v Mariboru dvanajst let, od leta 2009, pa opravlja funkcijo dekanice na Fakulteti za zdravstvene in socialne vede Slovenj Gradec. Je dobitnica številnih nagrad in priznanj, članica Komisije za medicinsko etiko Republike Slovenije in strokovnjakinja za ocenjevanje visokošolskih institucij in študijskih programov pri Nacionalni komisiji za kakovost v visokem šolstvu NAKVIS.


Bibliografija/COBISS