dr. Romana Zidar, pred.

Zidar Romana Email: rzidar@unicef.org
Govorilne ure: Po predhodnem dogovoru po elektronski pošti.

Nosilec predmetov na II. stopnji

 Socialni marketing in zagovorništvo v promociji zdravja

Kratek življenjepis

Dr. Romana Zidar je po izobrazbi socialna delavka. Doktorsko disertacijo s področja socialnega marketinga v socialnovarstvenih organizacijah je pripravljala pod mentorstvom doc. dr. Tanje Kamin iz Fakultete za družbene vede in somentorstvom doc. dr. Bojane Mesec iz Fakultete za socialno delo. Magisterij znanosti s področja menedžmenta neprofitnih organizacij je pridobila na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani.

Od leta 2015 sodeluje z različnimi agencijami Združenih narodov. Trenutno je pri UNICEF Refugee and Migrant Response Slovenia zadolžena za načrtovanje, implementacijo, spremljanje in evalvacijo programskih aktivnosti. Predtem pa je bila kot terenska sodelavka Visokega komisariata Združenih narodov za begunce (UNHCR) vpeta v humanitarni odziv na povečan prehod beguncev in migrantov, ki so prečkali Slovenijo. Med leti 2006 in 2015 je sodelovala s Katedro za raziskovanje in organizacijo, Fakultete za socialno delo Univerze v Ljubljani kjer se je kot asistentka in raziskovalka ukvarjala s področjem menedžmenta neprofitnih organizacij in projektnega menedžmenta. Pred delom na fakulteti je kot strokovna delavka sodelovala z različnimi organizacijami socialnega varstva. Zadnjih sedem let izvaja supervizije v socialnovarstvenih organizacijah. 

Raziskovalno jo zanima področje socialnega marketinga, vključno z načrtovanjem in izvedbo programov namenjenih doseganju pozitivnih družbenih sprememb, področje človekovih pravic in na človekovih pravicah utemeljenega pristopa k socialnemu marketingu ter vloga spremljanja blaginje in kakovosti življenja pri razvoju intervencij socialnega marketinga in socialnega dela. Dodatno jo zanima področje otrokovih pravic, medijskih in političnih diskurzov o migracijah ter področje sociologije in socialne psihologije. Na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin je izvajalka predmeta Socialni marketing in zagovorništvo v promociji zdravja na študijskem programu druge stopnje Promocija zdravja.


Bibliografija/COBISS